Rychlá diagnostika halucinogenu tryptamin a jeho syntetických derivátů

Tým doc. Aleše Imramovského vyvíjí syntetické deriváty tryptaminů, které budou sloužit pro biologické testy na LF UK a k izolaci metabolitů, kde jejich navržená struktura bude opětovně syntetizována v laboratořích Fakulty chemicko-techologické Univerzity Pardubice.
 
Potvrzením jejich struktury a vlastností bude usnadněna diagnostika těchto halucinogenů v biologickém materiálu (plazma, krev atd…)
 
Látek skupiny tryptaminů je několik a mnohé ještě nejsou známé. Jsou obsaženy v různých rostlinách, houbách i živočiších. Jedná se o psychedelické látky. Známý je psilocin, který obsahují například lysohlávky. V ceremoniích se používaly v Jižní Americe i v Africe. V Evropě v 50. letech byl syntetizován.
 
Druhou látkou je DMT. V přírodě jej obsahuje více než padesát druhů tropických rostlin, dokonce minimálně čtyři druhy živočichů, možná se jedná o normální produkt metabolismu savců včetně lidí. DMT tryptamin je obsažen v nápoji Ayahuaska, nápoji amazonských domorodců, který ale obsahoval nejen tryptamin.
 
Bohužel, psychotropní látky jsou zneužívány. Navíc neodborně kombinovány, a tak mnohdy lékařům přiveze sanitka do bezvědomí zdrogovaného člověka. Pro jeho záchranu je třeba znát složení drogy. Cílem projektu týmu docenta A.Imramovského je pomoc lékařům v rychlé diagnostice psychotropní látky tryptamin.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.