S Martinem Fárkem napříč indickým světem

Co nového se dá zjistit o světě plném tradic, které dodnes ovládají společenské vztahy? Pokusíme se přiblížit k indickým tradicím, které jsou dány především náboženstvím – hinduismem.
 
Může Evropan pochopit a přijmout myšlení, náboženství a jím podmíněné tisícileté tradice Indů?
 
V české indologii stále převažuje interpretace kastovního zřízení jako nehybného systému, ve kterém se největší moci a prestiži těší bráhmani. Kasty mají svůj jazyk i tradice. Jaké jsou rozdíly a kdo jsou višna, šiva a šakti?
 
V USA i v Evropě šedesátá léta ovládlo hnutí Haré Kršna. Co přitahuje západní svět k indickým náboženským tradicím?
 
O zemi vzdálené i blízké budeme hovořit s Mgr. Martinem Fárkem Ph.D., vedoucím Katedry religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Pardubice.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.