Historik Václav Veber hledá pravdu o Třetí republice a o Únoru 1948

Nalezené archívní materiály a vědecká analýza docenta Václava Vebera přinesly nové poznatky o rozporuplném období prvních deseti let po 2. světové válce
 
Docent Václav Veber, přední český historik, odborník především na historii 20. století, se zabývá moderními československými dějinami, moderními ruskými a sovětskými dějinami, dějinami evropské integrace a evropskými dějinami 20. Století. Byl vyznamenán cenou Rudolfa Medka.
 
Vědecká práce docenta Vebera byla přerušena, v roce 1970 musel z politických důvodů odejít z Univerzity Karlovy a poté působil až do roku 1990 v různých povoláních. V roce 1990 se na Univerzitu vrátil. Vědecky také působí na Univerzitě Pardubice. Je autorem mnoha publikací, spoluautorem několika svazků knižní řady Dějiny států. Pominout nelze práci v čele Skupiny výzkumu protikomunistického odboje Ústavu pro studium totalitních režimů.
 
Nejnovější poznatky své badatelské práce vložil docent Václav Veber do publikace Osudové únorové dny 1948
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.