Nové veterinární léčivo Alfaprostol

leš Imramovský vyvíjí patentově nekonfliktní technologicky realizovatelnou metodiku výroby Alfaprostolu. Jinými slovy existující lék vyrobit jiným způsobem.
 
Existuje skupina látek Prostaglandinů a jedním z celé řady je látka Alfaprostol, jejímuž vývoji se tým docenta Imramovského věnuje. Její syntetické deriváty vědecký tým vyvíjí a zkoumá. Objevené látky použije výrobce léku pro přípravu zvolené lékové formy.
 
Prostaglandiny – je název pro celou skupinu látek, které jsou podobné hormonům, ale na rozdíl od nich je netvoří specializované žlázy.
 
Název těchto sloučenin je odvozen od prostaty, ze které byly tyto látky poprvé izolovány, a proto se předpokládalo, že jsou produktem prostaty. Nicméně tyto látky se mohou vyskytovat ve všech orgánech těla. V různých orgánech mohou tyto látky způsobovat odlišný účinek.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.