Život s křivkami žije Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

V laboratoři dnes budeme nahlížet do zápisků plných čísel a matematických symbolů. Geometrické pomůcky, které vypadají jako brusle, kružítko, které není kružítkem, to vše bude potřeba, abychom definovali křivku.
 
Zjistíme, jak matematické definice posunují dění nematematického vědeckého světa. A převratné myšlenky napadly vědce u nás v Čechách. Astronomické objevy Johannese Keplera v 17. století ovlivnily i matematiku a geniální myšlenky českého filosofa a kněze Bernarda Bolzana udivují matematiky i v 21. století. Bolzano je i předchůdcem teorie fraktálů, která se plně uplatnila až s počítači.
 
Fraktální křivky vytvářejí nádherné výtvarné obrazce. Mnozí z nás se s nimi setkávají, aniž tuší o co se jedná, v počítačové grafice. Ale ony mají význam v mnoha dalších aplikacích. Společensky nejdůležitější je oblast finančních trhů. Teorii fraktálů využívají vědci v mnoha oborech.
 
Mgr. Libor Koudela Ph.D. z Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice dále hledá nové matematické vlastnosti fraktálních křivek.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.