Na Krista si nikdo nesáhnul

Na Krista si nikdo z historiků nesáhnul, přesto lidé mají svoji víru, otázka zní, proč - je pohled docenta Ivana Štampacha.
 
Dnes na bílou sobotu, podle křesťanské liturgie v den spočinutí Ježíše Krista v hrobě, jsme nemohli opomenout toto velké téma křesťanství – Velikonoce. 
 
Docent Ivan Štampach je uznávaným představitelem vědeckého oboru religionistika. Je jedním z těch, kteří religionistiku jako vědu přenesli a dál vytvářejí na českých vysokých školách, ať v Brně, v Praze či na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. Religionistika se zabývá studiem jednotlivých náboženství. Více o tomto oboru bude hovořit docent Ivan Štampach. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.