Kvalita vody zázračných studánek

Mám oblíbenou studánku na kraji lesa na louce. Už od dětství, když jsme se s rodiči chodili projít do lesa a později když jsem si šla provětrat hlavu, vždycky jsme se u ní zastavili a napili. 
 
Studánka tu vyvěrala od nepaměti. Studánka nemá jméno, nemá pověst a jaké je složení vody, nevím. 
 
Svoje pocity jsem si uvědomila, když jsem natáčela v mikrobiologické laboratoři Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 
 
Docentka Jarmila Vytřasová mně představila kolegyni ing. Marcelu Pejchalovou. A protože jedním z vědeckých projektů pracoviště je detekce patogenních mikroorganismů ve vodě, zamysleli se také nad zázračnou vodou studánek opředených tajemnými pověstmi – jaká je kvalita pramenů a studánek? 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.