Záporné jevy zákulisí politiků

Politika dnes hýbe naší společností, proto i v pořadu Živá laboratoř se Jana Davidová setká s filosofem Alešem Prázným z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který si ve své práci pokládá zcela reálné otázky o záporných jevech zákulisí politiků.
 
Vědeckým oborem doktora Aleš Prázného je filosofie. Tématem jeho vědeckých prací mezi jinými je vztah etiky a politiky. Budeme hovořit o tom, co je etika, politika a jak spolu souvisejí.  
 
Filozof Aleš Prázný předložil určité naléhavé otázky, které bychom si měli vzít za své a hledat na ně odpovědi. Mnohdy stačí aktualizovat dávno promyšlené názory o politice, co je člověk, svět, škola, dobro, spravedlnost, svoboda, statečnost. 
 
Společnost by měla mít občany, kteří si budou umět klást otázky, co je podstatou věcí - i záporných - okolo nás. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.