Fotoakustický spektrometr - pomocník při zkoumání nových materiálů

Profesorka Marie Kaplanová nás zavedla do laboratoře, kde jsme hovořili nad chloubou výzkumného pracoviště – fotoakustickým spektrometrem.
 
Profesorka Marie Kaplanová se věnuje, kromě jiných výzkumných projektů, elektricky vodivým polymerům, které jsou nanášeny tiskovými technikami na substrát. Fotoakustická spektrometrie je jednou z originálních metod studia vlastností tenkých vrstev elektrických vodičů materiálů
 
V dnešním nahlédnutí do laboratoře jsme viděli ojedinělý přístroj, fotoakustický spektrometr, který je významným pomocníkem při sledování vlastností nových materiálů. Přístroj vyvinula právě prof. Kaplanová ve spolupráci s ing. Držkovou. Výsledky svého měření na fotoakustickém spektrometru ukázal ing. Nikola Peřinka.
 
Mladá generace preferuje ve všem elektronickou formu komunikace. Ovšem i pro přípravu elektronické knihy je potřeba mít polygrafické dovednosti, například znalost typografie a zásady zpracování barevného obrazu. Obor polygrafie a fotofyzika má stále ještě mnoho prostoru pro použití nových materiálů či technologie. „A tak vývoj směřuje například k fotovoltaickým článkům, které mohou být součástí našeho oděvu, a napájet třeba mobilní telefon,“ říká ing.Peřinka. 
 
Katedra polygrafie a fotofyziky na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice je prvním a jediným pracovištěm vědeckým i vzdělávacím v oboru polygrafie v České republice. 
Profesorka Marie Kaplanová neúnavně navrhuje stále nové náměty vědeckých projektů. „Nedomnívám se, že by oblast tištěné podoby zanikla. To souvisí s podstatou člověka, že chce věci cítit, vzít do ruky, a to počítač neumí poskytnout. Nové techniky znamenají rozšíření polygrafie do jiných oblastí.“ A tak obor Gutenbergův - polygrafie může získat nový kabát, ale ne duši. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.