Počítač otevře jen rytmus vašich prstů

Profesor Jan Čapek vymýšlí po celý svůj pracovní život vhodné technologie pro zabezpečovací zařízení. V současné době vymýšlí software, který by zabezpečil informace v našich počítačích, pro počítač by byly jednoduše čitelné a zároveň pro spotřebitele levné. Už před třiceti lety nasbíral necelé dvě desítky patentů.
 
Profesor Jan Čapek rád hovoří o tajném písmu, tajných znacích, všem, co kdysi v historii pomohlo k bezpečnosti proti vyzrazení tajných informací. To ho dovedlo k oboru zabezpečovacích zařízení. Posledních dvacet let se věnuje zabezpečení informací v počítačích pomocí biometrických prvků. V současné době má na stole software, pomocí něhož počítač rozpozná váš rytmus rukou v používání klávesnice. Nikomu jinému se počítač neotevře. Poeticky bychom mohli charakterizovat, že výzkumy profesora Jana Čapka budou hlídat náš klidný spánek. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“.  Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.