Záznamy dat na atomární úrovni, aneb nano iontové spínače letí

Výzkum prezentovaný na mezinárodní konferenci Solid State Chemistry 2012. Současné technologie narážejí na fyzikální limit, už se víc informací nedá zapsat. Proto se hledá jiný přístup.
 
Objevy a poznatky z vědeckých laboratoří či pracovišť jsou prezentovány na mezinárodních konferencích a následně v odborných periodikách. Konference s mezinárodní účastí se pravidelně pořádají i na půdě Univerzity Pardubice. Na prestižní 10. mezinárodní konferenci Solid State Chemistry 2012 v Pardubicích, byl předsedajícím profesor Tomáš Wágner
 
Tato konference má vysokou mezinárodní prestiž, pořádá ji Centrum pro materiálové vědy z Univerzity Pardubice, Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzita Pardubice, Česká společnost chemická, Praha, Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky, Řež u Prahy. 
 
Kolektiv profesora Tomáše Wágnera se zde sešel se spolupracovníky z laboratoří NIMS v Japonské Cukubě. Odtud se také vrátil ing. Jakub Kolář, který do laboratoře dr. Terabe odejel v rámci vzájemné spolupráce UPCE a NIMS. Do Japonska si přivezl k ověření úkol: Přípravu nano iontových spínačů na základě využití chalkogenidových skel jako iontového vodiče. 
 
Cílem bylo připravit strukturu v nano měřítku a připravenou strukturu ověřit, jestli plní funkci spínače. Což se podařilo. Ing. J. Kolář s kolegy vytvářel strukturované podložky, do jejichž buněk (jako včelí plásty) se nanášely vodivé materiály - stříbro. Každá buňka má nano rozměry. Výsledkem byl prototyp nano zařízení. Ověřili jeho funkčnost tak, jak by později měl fungovat v reálných podmínkách. 
 
Spolupráce českých vědců v mezinárodních vědeckých kolektivech je úspěšná. Ale jen proto, že naši čeští vědci jsou vynikajícími odborníky. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.