Tramvaje nové generace

Dnes navštívíme pracoviště, kde se vyvíjely a zkoušely nové tramvaje 15T. Jsme v laboratoři Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Profesor Jaroslav Novák vysvětlí, v čem jsou nové tramvaje ojedinělé.
 
Aby elektrické a elektronické části tramvaje nerušily okolí, byl úkol pro profesora Schejbala, odborníka na elektromagnetickou kompatibilitu.
 
V laboratoři se vyvíjela první tramvaj se synchronními motory s permanentními magnety. Motory jsou mnohonásobně menší než předešlé, což souvisí s dalšími vymoženostmi. Tramvaj 15T jako první má nízkou podlahu bez schodů. 
 
Prvenstvím vědců Jaroslava Nováka a Vladimíra Schejbala, když pomineme neovlivnitelné duchy, je vyřešení elektromagnetické kompatibility neboli vymýcení jakýchkoli rušivých vlivů trakčního elektromotoru nových tramvají na okolí. Svůj vědecký úkol vyřešili, protože novou tramvají se už můžete například v Praze svézt. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.