Bezbariérová doprava

Ing. Jaroslav Matuška z Fakulty dopravní Univerzity Pardubice je garantem předmětu bezbariérová doprava. Předmět byl zaveden v roce 2008 a je prvním a jediným ve výuce vysokých škol.
 
Bezbariérová doprava je myšlena doprava obecně, jakým způsobem se může pohybovat občan s určitým postižením ve městě, v interiéru i ve všech formách přepravy. Vozíčkáři, nevidomí i neslyšící. 
 
Z výzkumných prací vznikají doporučení a vzájemná spolupráce s dalšími institucemi, aby přístup k úpravám byl komplexní. Města, dráhy, letiště, autobusová přeprava, ministerstva ti všichni spolu s projektanty tvoří kolektiv, který aplikuje normy a doporučení výzkumů do praxe.  
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.