Nádorové buňky se chytají na magnet

Vědecké zaměření docentky Zuzany Bílkové je afinitní chromatografie a práce s magnetickými částicemi. Kolektiv docentky Zuzany Bílkové optimalizoval podmínky pro separaci nádorových buněk, a tím umožnili zrychlit a zjednodušit diagnostiku nádorových buněk či dalších chorob.
 
Mikroprůtokový analyzátor urychluje separaci nádorových buněk či patologických proteinů Alzheimrovy choroby. Mikrozařízení, které by v budoucnu mělo v nemocnicích sledovat pacienta, jak pacient reaguje na léčbu. 
Docentce Zuzaně Bílkové se povedlo kombinovat princip afinitní chromatografie (je metoda oddělování ze směsi cílový protein pomocí ligandu Párového proteinu), který je vázán na pevné fázi, např. na magnetických kuličkách. Docentka Bílková afinitní chromatografii uplatňuje v kombinaci s mikroprůtokovými systémy, někdy se označují jako čipy. 
 
 Využití je např., když magnetické částice potažené protilátkami (tzv. imunosorbenty) integrujeme do kanálku čipu a protékající vzorek krve nebo séra pak umožní jednoduše vychytat cílovou buňku nebo protein. 
 
Důležitá je správná vazba protilátek na magnetické mikro nebo nanočástice a toto paní docentka se svým týmem optimalizuje a hledá nejlepší a nejúčinnější řešení. Když zvolí správnou specifickou protilátku a navážou jí na magnetické částice, jsou schopni vychytat nádorové buňky, či cíleně tu konkrétní látku, která upozorňuje na počátek rozvoje např. u Alzheimerovy choroby. 
 
Nové. Vytvořit takové separační podmínky, aby se podařilo vychytat co nejvíce buněk nádorových, ale aby se nechytaly buňky ostatní, tedy ty zdravé. 
 
Tento systém je univerzální, nejen pro nádorové buňky, ale i pro průkaz jiných molekul, proteinů. Testy se nyní optimalizují a bude ještě dlouho, i několik let, než se tyto metody dostanou až k pacientům a lékařům.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.