Moderní polygrafie

Prvním a jediným vědeckým i vzdělávacím pracovištěm v oboru polygrafie v České republice je Katedra polygrafie a fytofyziky na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice.
 
Profesorka Marie Kaplanová patří mezi zakládající vědce a pedagogy Katedry polygrafie a fytofyziky. A právě pod jejím vedením byly vědecké programy v oboru polygrafie akreditovány.  
 
Profesorka Marie Kaplanová se v současné době věnuje, kromě jiných výzkumných projektů, elektricky vodivým polymerům nanášenými tiskovými technikami na substrát. Fotoakustická spektrometrie je jedna z originálních metod studie vlastností tenkých vrstev elektrických vodičů materiálů. 
 
Byly jsme svědky práce prof. M. Kaplanové a ing. N. Peřinky s unikátní aparaturou, která měří fotoakustické spektrum a závislosti, a umožňuje tak stanovit vlastnosti pod povrchem vzorků, vlastnosti materiálu. Přístroj vyvinula právě prof. Kaplanová ve spolupráci s ing. Držkovou (téma doktorandského studia). 
 
Ing. Peřinka má také své vítězství – v roce 2011 získal 2. místo v soutěži o Cenu za výzkum v chemických vědách – Cena Jean-Marie Lehna za chemii. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorského studia. Cenu obdržel přímo z rukou profesora Jean-Marie Lehna – nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a za přítomnosti francouzského velvyslance v České republice. Soutěž každoročně vyhlašuje Chemická společnost Rhodia ČR a Francouzské velvyslanectví v České republice každoročně vyhlašují. N.Peřinka pracoval pod vedením prof. M. Kaplanové. 
 
Prof. M. Kaplanová je řešitelkou řady výzkumů a vědeckých projektů, je členkou několika mezinárodních vědeckých společností, publikuje v odborném mezinárodním tisku. Prof. M. Kaplanová s autorským kolektivem připravila dvě významné knihy pro odbornou veřejnost: ojedinělý odborný Anglicko-německo-český polygrafický slovník, obsahující asi 20 000 hesel a první rozsáhlou publikaci v České republice - Moderní polygrafie.  
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.