Třetí odboj II

Historikové vedou dlouhodobý spor, jestli Třetí odboj existoval, či ho organizovala STB. Docent Václav Veber dokazuje, že vstup STB do protikomunistického odboje ještě nedává argument, že Třetí odboj neexistuje.
 
Docent Václav Veber přichází na nové dokumenty a na základě nich zpracovává historického období od roku 1945 až do devadesátých let. Cílem Třetího odboje bylo prosazení demokracie v zemi. 
 
Třetí odboj působil v zahraničí i v Československu, můžeme ho rozdělit do tří historických období: 50. léta, 60. léta, období sovětské okupace.

V domácím odboji byly nejcennější dna pokusy o vojenský převrat na jaře 1949. První skupina měla název Žatec-Praha, protože základnou byla vojenská posádka v Žatci s kapitánem Sabelou, organizátorem byl M. Jebavý a působila i občanská odbojová skupina B. Hubálka. Ti společně připravovali převrat. Odklad termínu dává myšlenku, že vše měla v režii STB a ve skutečnosti se nic nekonalo. Na třetí pokus těsně před převratem byli všichni zatčeni.

Druhý převrat, organizované vystoupení armády ve všech městech na jaře 1949, byl pod jmény Borkovec (právník), Prokeš (voják). To byla doba, kdy se předpokládalo, že dojde k 3. světové válce, a proto vojáci i občané mají být připraveni. Byli odhaleni a popraveni. Dodnes nevíme, jak k odhalení došlo.

Podle historických dokumentů, dalších odbojových činností bylo asi 2 000 – skupiny či akce mají svá jména. Jejich činností byly například letákové činnosti, výhružné dopisy, sabotáže. Kolem nich jsou takzvaní partyzáni, STB jim říkala Jánošíci. Žili několik let v ilegalitě, mnohdy do roku 1967.

Zahraniční odboj měl politiky, které emigrovali, Zenkl, Procházka, Rybka, Mayer – ustanovili radu svobodného Československa, ale nezískala obecnou podporu všech emigrantů. Třetí odboj byl politicky v chaosu. Hlavní činností byla zpravodajská práce – převaděči, kurýři. Až do roku 1951. Dále Rozhlasové vysílání – RSE, publicistika. Vznikla česká vojenská jednotka v rámci americké strážní služby v Německé spolkové republice, fungovala až do roku 1976. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu "Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.