Zeolit – hit fyzikálních chemiků

Perete prádlo? Zeolit je součástí pracích prášků! Ekologové zeolit milují! Budoucnost petrochemického průmysl se bez něho neobejde.
 
Minerál zeolit uvnitř skrývá labyrint tunelů a jeskyní. Dokáže být katalyzátorem i absorbentem. Právě tuto poréznost vědci využívají. 
 
Ještě v polovině dvacátého století zeolit znali jen mineralogové. Dnes je hitem fyzikálních chemiků. Synteticky lze vyrobit nespočet variant. Ale musíte to umět. 
 
Docent Roman Bulánek byl prvním vědcem, který se tímto tématem od počátku své vědecké práce v laboratoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, zabýval. K tomuto tématu ho přes metodu katalýzy přivedl profesor Tichý a profesorka Wichterlová. Sám pak si vybral materiál zeolity a pokračoval v nových výzkumech. 
 
Romantické obrázky struktury zeolitu docent Roman Bulánek s chutí rozšiřuje o nové varianty. Zeolit jako katalyzátor či absorbent je na počátku svého využití. Ale už dnes čistí ony temné skvrny chemického průmyslu. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.