Etika a politika

Etika a politika; termíny, které jsou ve vědeckém hledáčku filosofa Aleše Prázného. Toto téma je zvláště v současné době velmi aktuální. Názory mladého vědce budeme příjemně překvapeni.
 
Nestrká hlavu do písku, vidí nešvary morálky současných politiků, umí je rozkrýt, charakterizovat, a pokud by tito politici byli vzdělaní v základech etiky a politiky, znali názory starých Řeků, mohli by se lecčemu vyhnout. 
 
O ješitnosti, lichotnících a korupci už hovořil Platon. Říká, že politik by měl být statečný a statečnost znamená odvahu nebýt zkorumpovatelný. Kdykoli se objeví moc, dostaví se pokušení moc zneužít. Moc je démonická a je třeba být předem na pozoru, obklopit se lidmi, kterým jde o zájem společnosti, ne soukromé. 
 
Je to zapeklité, jak z toho ven? A opět Platon: škola. Vzdělání je tou nejdůležitější činností, kterou má obec na starost. Protože obec je taková, jak se k sobě a k věcem společným chovají občané. Stát je říše výchovy. Vychovatel má významnou roli. To je naděje - ale dnes je školství bezmocné. Nesrovnatelné je, kolik miliard se otočí v hazardu a kolik ve školství.  
 
Občany vychovávají i zákony, ale i ty jsou dnes problematické. Zatím stát nechce podporovat odborníky, politika nerespektuje odbornost. Při tvorbě zákonu rozhodují lidé, kteří prosazují netransparentní, nezdůvodněné zájmy. 
 
Vztah etiky a politiky? Kdyby byla politika neetická, byl by to rozvrat společnosti. Ústava předpokládá morálnost prezidenta a politiků. Proto neřeší nemorálnost politiků. 
 
Doktor Prázný předložil určité naléhavé otázky, které bychom si měli vzít za své a hledat na ně odpovědi. Mnohdy stačí aktualizovat dávno promyšlené názory – o politice, co je člověk, svět, škola, dobro, spravedlnost, svoboda, statečnost. Společnost by měla mít občany, kteří si budou umět klást otázky, co je podstatou věcí okolo nás.  
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.