Modelování regionu z hlediska udržitelného rozvoje

Výzkumná práce kolektivu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, například docentky Renaty Myškové, děkanky FES, docentky Ilony Obršalové a profesora Vladimíra Oleje, ukazuje životní úroveň v regionu ve vzájemné souvislosti ekonomické, sociální i životní ho prostředí neboli environmentální.
 
Rozvoj regionu patří do kompetence správních institucí. Ale vývoj společnosti je natolik komplikovaným organismem, že je nutné, aby se otázkami budoucnosti společnosti, státu i regionu zabývala vědecká pracoviště. 
 
Odborníci z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se několik let zabývají otázkou modelování regionu z hlediska udržitelného rozvoje. Stanovují indikátory udržitelného rozvoje na regionální úrovni a možnosti modelování. K tomu vytvořili i speciální softvérový program. 
 
Vrcholový managment regionu se pak může lépe orientovat, a tím zodpovědně rozhodovat o konkrétních krocích ve vedení regionu. 
 
Nová metodika výzkumu i softwarové programy posunuly práci na téma modelování regionu z hlediska udržitelného rozvoje do světového povědomí. Například publikací : Olej, V., Obršálová, I., Křupka, J. (Eds.), Environmental Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania, USA, 2011.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.