Nové stezky ducha

Docent Ivan Štampach je jedním z těch, kteří religionistiku jako vědu uvedli v devadesátých letech do českých vědeckých kruhů na vysokých školách v Brně, v Pardubicích a v Praze.
 
Religionistika jako obor vzniká pod jiným názvem ve dvacátých letech minulého století. Její vědecký rozvoj se mohl v Čechách obnovit až s devadesátými lety 20. století. 
 
Nová kniha docenta Ivana Štampacha Nové stezky ducha analyzuje vztah lidí i společnosti k víře, k náboženství. Charakterizuje jednotlivá náboženství, zaměřuje se na 20. a 21. století. Mapuje, kromě jiného, ožívání či nové objevování mimokřesťanských proudů s jejich obřady.  
 
Co vede lidi k víře, co je víra. Jaká náboženství oslovují mladé Evropany? To jsou otázky, na které budeme hledat odpověď v pořadu Živá laboratoř, tentokrát v pracovně doc. Štampacha z Katedry religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.