Aby podvozky vlaků a tramvají vydržely

Praskliny to je moje, lebedí si v laboratoři dynamického zkušebního stavu prof. Bohumír Culek a ing. Jakub Vágner z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice.
 
Laboratoř slouží k výzkumným úkolům dynamické pevnosti a životnosti konstrukcí drážních kolejových vozidel a tramvají, a tím k jejich bezpečnosti. 
 
Praskliny a jiné vady zkoumají v materiálech nejčastěji podvozku vlaků a tramvají. Laboratoř slouží k experimentálnímu zkoumání, co to udělá, neboli jak materiál reaguje na dané síly, co vydrží bez porušení. 
 
Důležité jsou i zkušební systémy, které zpětně vyhodnocují chyby v reálné situaci, proč se materiál porušil. Takže po zemi či zavěšené na konstrukci vidíte kusy železných podvozků vagonů či lokomotiv, nejraději prý mají téčka. Vybavení laboratoře je mezi technickými vědeckými pracovišti univerzit ojedinělé. 
 
Zkoušky a experimenty jsou časově i finančně náročné, proto cílem experimentu, jehož část jsme viděli, bylo nalézt finančně a časově méně náročný systém experimentu. Nový úsporný systém by ale pracoval se stejnou zátěží a stejně kvalitně dokázal vyhodnotit a garantovat bezpečnost provozu kolejových vozidel – praskliny tentokrát vyjadřovaly úspěch experimentu. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.