Idea univerzity

V posledních desítkách let i české vlády se snaží najít cestu fungování státních vysokých škol.
 
„Je to vážná věc, takový degenerovaný vzdělanec“
(Friedrich Nietzsche)  
 
Studium filosofie většina z nás považuje za pouhou teorii, která nemá možnost ovlivňovat současnost. Projekt doktora Aleše Prázného hovoří o opaku. Základem projektu Idea univerzity je vytvořit společnou platformu pro všechny fakulty, tou je filosofie, ukázat určité pojmy, otázky. Ukázat, že věda není jen transfer vědomostí, ale že má etický charakter, jde o to, kým se člověk stává, jestli poznatky nás činí lepšími lidmi či naopak. 
 
Univerzity by měly motivovat studenty, aby se zajímali o věci veřejné. Univerzity se mají zabývat společenskou zodpovědností. Univerzity jsou autonomní instituce. Jako samosprávné instituce vychovávají k samostatnosti, aby byl student schopen kriticky myslet. 
 
J.W. Goethe: „Nenávidím vše, co mne jen poučuje, aniž by to oživovalo, dodávalo sílu pro život“. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.