Etika manažerů začíná u konzumu a končí zaměstnaneckým turismem

Tématem odborných prací docenta Zdeňka Dytrta a docentky Renaty Myškové jsou otázky vztahu etiky a manažerů nejen firem, ale i správních orgánů a politiků.
 
Docent Zdeněk Dytrt a docentka Renata Myšková ve svých publikacích na základě praktických i vědeckých poznatků stanovili jasné priority v etice jednání manažerů jako vedoucích pracovníků firem i státní a veřejné správy. 
 
Manažer na základě svého postavení ovlivňuje život lidí, firem, společnosti. Je nutné, aby jeho morální a posléze etické principy souzněly se společenskými etickými normami.  
V práci manažerů jsou mimo jiné důležité pojmy: strategie, taktika, přiměřenost, odpovědnost. 
 
Problém dnešní morálky je nemorálnost. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.