Potraviny pro zvláštní lékařské účely

Teprve v 60. letech vznikl v Československu obor klinická výživa. Dnes je u nás lékařů s touto specializací tak asi na tři sta. MUDr. Zuzana Kala Grofová se klinické výživě věnuje od ukončení studií. Přednášela pět let na Univerzitě ve Finském Turku i na mnoha mezinárodních sympoziích.
 
Myšlenkou MUDr. Zuzany Kala Grohové je tzv. mentální mapa – vytvoří mentální mapu výživy pro konkrétního jedince. Dosud se preferuje jednotná výživa k určité indikaci, MUDr. Kala Grohová svými výzkumy potvrdila nutnost vycházet z individuality pacienta. 

Potraviny pro zvláštní lékařské účely slouží k předoperační i pooperační výživě, k výživě nemocných pacientů. Některé nemoci se bez ní neobejdou. Obor klinická výživa zachraňuje nemocné od úmrtí na podvýživu či vyhladovění. Pacienti nepociťují hlad a v důsledku hrozí i smrt. 

Pokud znáte z nemocničního prostředí vaky, z kterých vám cosi kape do žil – může se jednat i o umělou výživu neboli potravinu pro zvláštní lékařské účely. Použití této výživy se indikuje v několika formách. Pacienti s vývody do žaludku i do střev mohou užívat umělou výživu i doma. Kdo může polykat, jsou připravena i chutná „pitíčka“. Je libo káva? 

V příští Živé laboratoři MUDr. Zuzana Kala Grohová svou metodu mentální mapy užije k léčbě obezity. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.