Václav Veber

Nové poznatky o rozporuplném období prvních deseti let po 2. světové válce přinesly archívní materiály a vědecká analýza docenta Václava Vebera. Mezi stěnami archívů budeme hledat dokumenty o Třetí republice, o neznámé pravdě Gottwaldova vítězství v roce 1948.
 
Docent Václav Veber, přední český historik, odborník především na historii 20. století, se zabývá moderními československými dějinami, moderními ruskými a sovětskými dějinami, dějinami evropské integrace a evropskými dějinami 20. Století. Byl vyznamenán cenou Rudolfa Medka. Vědecká práce docenta Vebera byla přerušena, v roce 1970 musel z politických důvodů odejít z Univerzity Karlovy a poté působil až do roku 1990 v různých povoláních. V roce 1990 se na Univerzitu vrátil. Vědecky také působí na Univerzitě Pardubice. Je autorem mnoha publikací, spoluautorem několika svazků knižní řady Dějiny států. Pominout nelze práci v čele Skupiny výzkumu protikomunistického odboje Ústavu pro studium totalitních režimů. 
 
Publikace docenta Václava Vebera má název Osudové únorové dny 1948. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.