Výzkum a vývoj dopravní komunikace pro osoby nevidomé a slabozraké

Inženýr Jaroslav Matuška z Fakulty dopravní Jana Pernera Univerzity Pardubice založil a vede obor Doprava pro osoby tělesně postižené. V tomto dílu budeme hovořit o dopravní komunikaci pro osoby zrakově postižené.
 
Jako první v Evropě naši odborníci zavedli ozvučený autobus a pomocí vysílačky se mohl nevidomý domluvit s řidičem. O aplikačním výzkumu dopravní komunikace osob zrakově postižených bude v pořadu Živá laboratoř hovořit inženýr Jaroslav Matuška.
 
S Janou Davidovou budou sledovat varovné i signální pásy pro zrakově postižené. Vyzkouší vysílačku k akustickým majákům pro informaci nevidomých v budově univerzitní knihovny i na zastávce městské hromadné dopravy. Podíváme se i do města na vlakové nástupiště. Neboť to vše je součástí výzkumu ing. Jaroslava Matušky.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.