Předmět kryptografie první na Univerzitě Pardubice

Dnes bude řeč o tajných nápisech na kameni, na televizní obrazovce i o elektronickém podpisu. Profesor Jan Čapek rád hovoří o tajném písmu, tajných znacích, všem, co kdysi v historii pomohlo k bezpečnosti proti vyzrazení tajných informací.
 
Ve své pedagogické práci vedle dalších předmětů, se studenti těší na přednášky o bezpečnosti a ochraně informací či zabezpečení dat a informací. Profesora Jana Čapka po celý jeho vědecký život provázejí pojmy bezpečnost, ochrana, zabezpečovací zařízení. V roce 1994 zakládá na Fakultě ekonomicko-správní UPCE předmět Kryptografie a obory s ní související. Byly první vysokou školou, která předmět vyučovala. 
 
Historie šifer a tajného písma přešla do současné technologie zabezpečení proti zneužívání moderních elektronických prostředků komunikace. Šifrování má mnoho podob. Prof. Jan Čapek nejenže se svým kolektivem pracuje na softwarech, které patří do skupiny zabezpečovací technologie, ale také na svých přednáškách studentům vysvětluje možnosti ochrany dat při práci s elektronickými médii. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.