Původce zdravotních problémů z vody či masa – bakterie rodu Arcobacter

V Čechách ještě neprozkoumanou bakterií rodu arcobacter se zabývá docentka Jarmila Vytřasová z Univerzity Pardubice. Zjistilo se, že z pěti známých druhů tři jsou patogenní.
 
Patogenní druhy rodu arcobacter doc. Vytřasová našla v syrovém mase, ve vodě ze studní, dokonce i v čistírnách vod. 
 
Mezi symptomy infekce patogenní bakterie arcobacter patří průjem spojený s bolestí břicha, nevolnost a zvracení, horečka.
 
V pořadu Živá laboratoř budeme svědky experimentů kolektivu doc. Vytřasové. Ing. Marcela Pejchalová vysvětlí, jak druhy bakterie arcobacter rostou, v jakém prostředí, jak bakterie na jaké prostředí reagují, či co by je mohlo zničit. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory projektu „Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.