Sklo ve světě elektroniky?

Profesoru M. Vlčkovi z UPCE se podařilo leptání struktur do chalkogenidového skla v řádech nanometrů. 
 
Před několika týdny skončil společný výzkum profesora Miroslava Vlčka a jeho kolegy Andreje Kovalského, toho času docenta Univerzity v Clarkswille ve Spojených státech. Miroslav Vlček se bezmála dvacet let zabývá výzkumem chalkogenidových skel pro následné aplikace v optickém či elektronickém světě. Je držitelem několika patentů. 
 
Mezinárodní výzkumné týmy jsou běžnou realitou dnešního výzkumu. Vzájemné pracovní návštěvy přinášejí obohacení každého vědce. Prof. M.Vlček a doc. A. Kovalský studovali vliv intenzity a energie vlnového záření na fotocitlivost chalkogenidových skel v podobě tenkých vrstev. I chalkogenidové sklo mění vlastnosti přidáním či výměnou různých chemických prvků. 
 
Výzkum materiálů v nanorozměrech je komplikovaný právě miniaturizací látek a jejich odlišným chováním v nano rozměrech. Prvenství tohoto výzkumu je, že se podařilo optimalizovat proces selektivního leptání struktur do chalkogenidového skla v řádech nanometrů.  
 
Obdivujeme české vědce, že drží krok s vědou ve světě a zahraniční vědci rádi přijíždějí na česká vědecká pracoviště, tak jako docent Andrej Kovalský ze Spojených států k profesoru Vlčkovi.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.