Česká hlava a japonské laboratoře nesou ovoce – materiály budoucnosti

Japonští kolegové byli nejpočetnější skupinou vědců na 10. mezinárodní konferenci SSC v Pardubicích.
 
Profesor Jiří Málek jako první před necelými dvaceti lety navázal spolupráci s vědeckým pracovištěm NIMS (Národní institut materiálového výzkumu) v Japonské Cukubě. 
 
Od té doby naši vědci pravidelně odjíždějí na studijní či pracovní pobyty do Japonska. Japonci jsou pravidelnými hosty na mezinárodních konferencích v Pardubicích. Japonci mají přístup k dokonalejším experimentálním zařízením, ale chybí jim talentovaní lidé. Proto spolupráce nese významné výsledky pro obě strany. 
 
Jeden z výstupů vědecké spolupráce prezentoval na 10. mezinárodní konferenci Solid State Chemistry 2012 v Pardubicích ing. Jaroslav Barták, doktorand a kolega prof. J. Málka. Studoval krystalizaci některých chalkogenidových skel.
 
Ing. Barták pracoval na skenovacím elektronovém mikroskopu, dalším přístrojem byl mikroraman – ramanová spekroskopie, která studuje povrchové jevy materiálu pomocí laseru. V materiálu dojde k vybuzení elektronů a tím dochází k uvolnění energie, která je zachytávána a měří se ramanová spektra, ze kterých ing. Barták určoval vazby v materiálech. 
 
Krystalizaci užíváme v optických záznamech, tomu jsou přizpůsobeny materiály, které užíváme – s chalkogenidovými prvky. 
 
Materiály s chalkogenidovými prvky jsou unikátní a nápadem vědců na UPCE. Ing. Barták dále studoval krystalizaci v tenkých vrstvách pomocí rentgenové difrakce. Ta právě umožňuje studovat krystalizaci v tenkých vrstvách. 
 
Výstupem ing. Bartáka je, že kombinací několika metod lze lépe pochopit proces krystalizace v daných matriálech a dokáže porovnat krystalizaci v objemovém vzorku a ve vzorku tenké vrstvy. Tyto znalosti pak mohou být uplatněny i k dalšímu tématu, například jak zabránit krystalizaci biologických látek. A k tomuto tématu se s profesorem J. Málkem vrátíme na podzim. 
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.