doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Petr Pavel

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní
pracoviště - Ústav systémového inženýrství a informatiky
konzultační hodiny pondělí 11:00 - 13:00, v jinou dobu po předchozí domluvě (e-mail)
úřední hodiny pondělí 9:00 - 10:30, V jiný čas na základě předchozí domluvy (e-mailem)
telefon 466 036 515
e-mail Pavel.Petr@upce.cz

FES/APMDI Advanced Methods of Data Mining 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/ASBP Bachelor Paper Seminar 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/ABI Business Intelligence 2016/2017 G    Cv   Se
USII/KBI Business Intelligence 2016/2017 G    Cv   Se
USII/PBI Business Intelligence 2016/2017 G    Cv   Se
USII/PDM1 Data Mining I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KDM1 Data Mining I 2016/2017 G    Cv   Se
USII/ADM1 Data Mining I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PDM2 Data Mining II 2016/2017 G    Cv  Se
USII/ADM2 Data Mining II 2016/2017 G    Cv  Se
USII/KDM2 Data Mining II 2016/2017 G    Cv   Se
FES/AMAD Data Mining Methods and Algorithms 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/ASPR Decision Making Support Systems in Region 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/ASDP Diploma Paper Seminar 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PELE E-learning 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KELE E-learning 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/AELE E-learning 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PKOK Konkurenční zpravodajství 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KKOK Konkurenční zpravodajství 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PMDC1 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KMDC1 Management soukromé detektivní a komerční zpravodajské činnosti I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/AMTH Master´s Thesis 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/DMAD Metody a algoritmy dataminingu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PMNB Metody a nástroje Business Intelligence 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KMNB Metody a nástroje Business Intelligence 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KZDE Počítačové zpracování dat 2016/2017 G    Cv   Se
USII/PZDE Počítačové zpracování dat 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KZD Počítačové zpracování dat 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PZD Počítačové zpracování dat v excelu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KPRM Podpora rozhodování managementu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PPRM Podpora rozhodování managementu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/DPMDI Pokročilé metody dataminingu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/ARP1 Project Management I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/ARP2 Project Management II 2016/2017 G    Cv  Se
USII/KRP1 Projektový management I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PRP1 Projektový management I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PRP2 Projektový management II 2016/2017 G    Cv  Se
USII/KRP2 Projektový management II 2016/2017 G    Cv   Se
FES/DSPR Systémy pro podporu rozhodování v regionu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/DTZT Transfer znalostí a technologií 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KUIBS Úvod do IBS 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/PUIBS Úvod do IBS 2016/2017 G  Př   Cv   Se
USII/KZDM Základy Data Miningu 2016/2017 G    Cv   Se
USII/PZDM Základy Data Miningu 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
Municipality Indebtedness Evaluation Model based on System Approach. In Public Economics and Administration 2015 : proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 152-159. ISBN 978-80-248-3839-7.
The Aspects of Financing of Municipalities with Extended Power. In Current Trends in Public Sector Research: proceedings of the 18th International conference. Brno: Masarykova univerzita, . s. 68-75. ISBN 978-80-210-6611-3.
Analysis of virtual environment benefit in e-learning. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, , vol. 6, no. 2, s. 105-118. ISSN: 1803-1617.
Approach to Solving of Decrease in Disproportion Between Groups of Students. In DIVAI 2012 - 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics - Conference proceedings. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, . s. 233-242. ISBN 978-80-558-0092-9.
Komparace výpočtu podílu obce na výnosu sdílených daní v České a Slovenské republice. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Brno: Tribun EU, . s. 1-10. ISBN 978-80-210-5385-4.
Multidimensional Modelling of Cohesion Regions. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, , vol. 5, no. 1, s. 150-158. ISSN: 1998-0140.
Statistical Approach to Analysis of the Regions. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, . s. 280-285. ISBN 978-960-474-231-8.
Mathematics Model Design Based on Genetic Programming. In 13th International Symposium on Mechatronics Mechatronika 2010. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, . s. 115-117. ISBN 978-80-8075-451-8.
Distribution of Municipalities´ Tax Incomes/Revenues Modelling by means of Genetic Programming. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 170-178. ISBN 978-80-7395-334-8.
Analysis of the Regions Based on Multidimensional Methods. Journal of Social Science, , vol. Neuveden, no. 3, s. 57-65. ISSN: 2029-5103.
Calculation of a Municipality Percentage Share in the Shared Taxes Yield by Means of Genetic Programming and its Regional Comparision. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 15, no. 17, s. 193-205. ISSN: 1211-555X.
Segmentační metody ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 70-75. ISBN 978-80-7395-119-1.
Definování vstupních parametrů modelu povzbudivého růstu regionu na základě systémového přístupu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 1-5. ISBN 978-80-7395-108-5.
Tvorba modelů ve veřejné správě. In Krizový management 2008: sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 1-5. ISBN 978-80-7395-105-4.
The Input Knowledge of Students in an Informatics Area. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., . s. 1-5. ISBN 978-80-7302-151-1.
Vstupní znalosti studentů z oblasti informatiky. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., . s. 1-7. ISBN 978-80-7302-151-1.
Identifikace automatických přístupů internetových obchodů s využitím metod web usage miningu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , no. 11, s. 30-37. ISSN: 1211-555X.
The Result Analysis of the Cluster Methods by the Classification. In Preoceedings of the 5th WSEAS International Conferences on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering nad Data Bases (AIKED'06). Atény: WSEAS Press, . s. 406-410. ISBN 960-8457-41-6.
Data Mining při predikci požárů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 55-60. ISBN 80-7194-887-X.
Výuka Data Miningu na USII. In Informatika XVIII/2006. Brno: Konvoj, spol. s r.o., . s. 1-5. ISBN 80-7302-111-0.
The Model of Municipalities? Classification by Using of Decision Trees. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, , vol. 1, no. 4, s. 704-711. ISSN: 1790-0832.
Data Mining a klasifikační úlohy. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 233-238. ISBN 80-7194-777-6.
Expertní systémy a krizové řízení. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 88-92. ISBN 80-7194-783-0.
Kategorizace a tvorba modelů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 45-51. ISBN 80-7194-685-0.
Informační a bezpečnostní služby (nový studijní obor FES). In Informatika XIV/2004. Brno: Konvoj, spol. s r. o., . s. 149-153. ISBN 80-7302-066-1.
Data mining a veřejná správa. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 269-274. ISBN 80-7194-684-2.
Výučba umelej a výpočtovej inteligencie na ÚSII FES Univerzity Pardubice. In Informatika XIV/2004. Brno: Brno, . s. 139-148. ISBN 80-7302-066-1.
Model predikcie záverečnej ceny indexového fondu na báze fuzzy inferenčného systému Takagi ? Sugeno. In MATLAB 2003. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, . s. 424-435. ISBN 80-7080-526-9.
Model predikcie na báze dopredných neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, . s. 50-61. ISBN 80-239-0201-6.
Model predikcie na báze frontálnych neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, . s. 62-69. ISBN 80-239-0201-6.
Možnosti prognózování s využitím genetického programování. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzota Pardubice, . s. 176-181. ISBN 80-7194-559-5.
Kombinované a distanční studium. In Informatika 2003. Brno: PF MZLU, . s. 98-101. ISBN 80-7302-051-3.
Predikce dat pro potřeby GIS s využitím genetiky. In Mezinárodní konference GIS Seč 2003 ? GIS ve veřejné správě. Litomyšl: Invence Litomyšl, . s. 10-18. ISBN 80-86143-26-0.
Návrh modelu predikcie vývoja nezamestnanosti pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 164-169. ISBN 80-7194-559-5.
Modelovanie ekonomických procesov pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, . s. 70-81. ISBN 80-239-0201-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Nástroj pro zpřístupnění a sdílení studijních materiálů pro podporu výuky jednotlivých předmětů FES Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko - výzkumnmé aktivity v Systémovém inženýrství a informatice (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.2011 31.01.2014
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Model řízení povzbudivého růstu regionu (spoluřešitel) standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08) Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Komparace vybraných regionů s využitím metod Data Miningu Vnitřní granty FES Univerzita Pardubice 15.03.2006 31.12.2006
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků (spoluřešitel) Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Laboratoř pro výuku modulu umělé inteligence FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.