PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Šándorová Zdenka

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Fakulta filozofická
pracoviště - Katedra věd o výchově
konzultační hodiny úterý 13:00 - 14:30, jinak dle e-mailové dohody
telefon 466 036 306, 466 036 623
e-mail Zdenka.Sandorova@upce.cz

KVV/APRO2 Aktuální problémy pedagogického myšlení II 2016/2017 G    Cv   Se
KVV/APSVR Aktuální problémy speciálního vzdělávání 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KVV/ANDR Andragogika 2016/2017 G    Cv   Se
KVV/ANIMM Animoterapie 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KVV/ANIMO Animoterapie Animoterapie pro bakalářské studium 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KVV/ORNS Organizace neziskového sektoru 2016/2017 G    Cv   Se
KVV/PDIP Projekt diplomové práce 2016/2017 G     Cv   Se
KVV/RAPE Raná péče 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KVV/SBCP Seminář k bakalářské práci 2016/2017 G   Př   Cv   Se
KVV/SPPG Speciální pedagogika 2016/2017 G    Cv   Se
KVV/SPPGR Speciální pedagogika 2016/2017 G    Cv   Se
FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
КОНЦЕПЦИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In Konflikty v sovremennom mire : meždunarodnoje, gosudarstvennyje i mežličnostnoje iznerenie : materialy V meždunarodnoj naučnoj konferencii. Saratov: Izdatelstvo Pero, . ISBN 978-5-906883-04-9.
Система ранней помощи и поддержки семей с детьми со специальными потребностями раннего возраста – раннего вмешательства в Чешской Республике. Przegląd Badań Edukacyjnych, , vol. 1, no. 22, s. 113-123. ISSN: 1895-4308.
Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice - příklad dobré praxe Univerzity Pardubice. Revue sociálnych služieb, , vol. VIII, no. 2, s. 52-61. ISSN: 1338-1075.
Podděržka inkluzivnogo obrazovanija v Češskoj respublike - nastojaščeje i buduščeje. In Inclusive education current issues and challenges : International scientific practical conference. Jerevan: Armenian State Pedagogical University, . s. 368-374. ISBN nemá.
Čtyřleté praktické zkušenosti v oblasti vzdělávání a podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice. In Sborník příspěvků z X. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér". Liberec: Technická univerzita v Liberci, . s. 73-82. ISBN 978-80-7494-228-0.
(Re)socializace v rané péči. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 140 s. ISBN 978-80-7395-961-6.
Historie, současnost a perspektivy rané péče v Pardubickém kraji. Speciální pedagogika, , vol. 25, no. 2, s. 176-186. ISSN: 1211-2720.
Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika, , vol. 3, no. 2, s. 51-63. ISSN: 1805-8825.
Historie, současnost a perspektivy rané péče v Pardubickém kraji. Speciální pedagogika, , vol. 25, no. 2, s. 176-186. ISSN: 1211-2720.
Socjalna praca wczesnego wspomagania w społeczności – przykłady dobrych praktyk w Republice Czeskiej. Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osob niepelnosprawnych, , vol. 20, no. 1, s. 91-104. ISSN: 2391-9973.
Logopedická intervence v kontextu služby sociální prevence rané péče. In Komunikace a handicap II: sborník textů mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 156-164. ISBN 978-80-7435-386-4.
Možnosti spolupráce při zajišťování služeb a servisních opatření pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice s poskytovateli sociálních služeb ve městě Pardubice. In Vysokoškolské studium bez bariér : sborník příspěvků z VIII. národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, . s. 97-102. ISBN 978-80-7494-066-8.
Inkluzivní aktivity ve prospěch studentů se SVP na UPa v akademickém roce 2013-2014. In Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, . s. 45-53. ISBN 978-80-7494-169-6.
Zdravotně sociální a speciálně pedagogická podpora a pomoc jako součást rané podpory v Ruské federaci. In Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 257-266. ISBN 978-80-7435-533-2.
Hodnocení kvality služby sociální prevence raná péče klienty. In Profesionalita, prespektivy a rozvoj sociální práce: sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 651-657. ISBN 978-80-7435-359-8.
Specifika zdravotnické profese zdravotně-sociální pracovník a její perspektivy.. In Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 399 – 404. ISBN 978-80-7435-138-9.
PRESENT AND PROSPECTS EARLY CARE IN THE CZECH REPUBLIC EXAMPLES OF GOOD PRACTICE FROM THE PARDUBICE REGION. Revue sociálnych služieb, , vol. VI, no. 2, s. 22-31. ISSN: 1338-1075.
Koncept kvality života rodin dětí raného věku s ohroženým vývojem v důsledku zdravotního postižení. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, , vol. 8, no. 1, s. 98-113. ISSN: 1804-9095.
MEZIREZORTNÍ TRANSDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V RANÉ PÉČI - PROBLÉM STÁLE AKTUÁLNÍ. In Pediatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s. r. o., . s. 25-25.
PROJEKT "UNIVERZITA PARDUBICE A KAMPUS BEZ BARIÉR" JAKO NÁSTROJ REALIZACE ZPŘÍSTUPNĚNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. In Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, . s. 5-9. ISBN 978-80-7372-959-2.
UCELENÁ (RE)HABILITACE VE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRÁCI. In Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 187-191. ISBN 978-80-7435-138-9.
REFLEXE VÝUKY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY VE VYBRANÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH STUDIJNÍCH OBORECH. In XIX. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, . s. 34-34. ISBN 978-80-905115-3-8.
PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE V SYSTÉMOVÉM MODELU SOCIÁLNĚ-EDUKAČNÍ POLITIKY. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, , vol. VII, no. I, s. 64-75. ISSN: 1804-9095.
Analýza východisek řešení zdravotně-sociální problematiky nedonošených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností v rámci rané péče.. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, . s. 876 – 883. ISBN 978-80-87035-52-8.
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE V TEORII A PRAXI. In Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, . s. 23. ISBN 978-80-555-0540-4.
Současnost a perspektivy zdravotně-sociální práce z pohledu vzdělavatele.. In Královéhradecké ošetřovatelské dny: sborník přednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, . s. 52. ISBN 978-80-905115-1-4.
VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ „METODIKY SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A PORADCE RANÉ PÉČE V PÉČI O OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINU“. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, , vol. 1, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1804-9095.
Reflexe bakalářského studijního oboru zdravotně-sociální pracovník na fakultě Zdravotnických studií Univerzity Pardubice v akademickém roce 2010/2011. In Sborník přednášek XVII. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus HK, . s. 25-26. ISBN 978-80-87009-83-3.
Nové možnosti ve vzdělávání zdravotnické profese zdravotně sociální pracovník. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 146-154.
Nový studijní obor zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu. Florence, , vol. VII, no. 4, s. 8-9. ISSN: 1801-464X.
EVALUACE KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE V KONTEXTU INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ VE STŘEDISKU RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH. In Sborník příspěvků z vědecké konference Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 85-92. ISBN 978-80-7395-299-0.
SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PARDUBIC, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRACOVNÍ SKUPINY. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 1, no. 2010, s. 293-296. ISSN: 1211-555X.
SLUŽBA SOCIÁLNÍ PREVENCE RANÁ PÉČE V KONTEXTU EVALUACE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 2010, no. 2010, s. 195-200. ISSN: 1211-555X.
Využívá polytematický strukturovaný heslář

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2006 Speciální pedagogika Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha Raná péče v rodině s dítětem raného věku se speciálními potřebami jako součást speciální pedagogiky raného věku
Bc. 2001 Školský management Ústav rozvoje a výzkumu školství, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha Pregraduální příprava studentů pedagogických fakult v oblasti školského managementu
PaedDr. 1989 Speciální pedagogika, logopedie-surdopedie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha
Mgr. 1985 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha Prostředky pohybové výchovy tělesně postižených dětí v předškolním věku

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2012 - dosud Vedoucí aktivity K01 projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér CZ.1.07/2.2.00/29.0009 Univerzita Pardubice
2010 - dosud Odborná asistentka katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
2006 - 2011 Předsedkyně o.s. a poradce rané péče Střediska rané péče v Pardubicích Sdružení pro ranou péči v Pardubicích
2005 - 2006 Zástupkyně ředitele a projektová manažerka (Re)habilis, o.p.s. Hradec Králové
1999 - 2005 Odborná asistentka katedry speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
1998 - 1999 Ředitelka Integrační školní centrum PROINTEPO s.r.o. Hradec Králové
1991 - 1998 Ředitelka Speciální školy a školská zařízení a Středisko výchovné péče Meziměstí
1988 - 1991 Speciální pedagog Zvláštní škola Broumov
1986 - 1988 Speciální pedagog Osobitná škola s vyučovacím jazykem slovenským a maďarským, Moldava n. Bod., okres Košice - vidiek
1985 - 1986 speciální pedagog - logoped Okresní pedagogicko-psychologická poradna Košice - vidiek

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2013 Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře,katedra sociální práce a sociálních věd Nitra Slovensko 14
2003 Moskevská státní pedagogická univerzita Moskva Rusko 1
1998 Program Phare Finská města Helsinky, Tampere, Ylinen, Oulu, Kuopio Finsko 0
1997 Program Phare Stockholm Švédsko 0
1996 EASE Lučenec Slovensko 0
1995 EASE Lučenec Slovensko 0
1994 EASE Comburg - Bádensko-Wuttenbersko Německo 0

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2013 - dosud Asociace vysokoškolských poradců
2010 - dosud Česká asociace sester - sekce zdravotně sociální pracovník
2010 - dosud Asociace vzdělavatelů v sociální práci - zástupce za Fakultu zdravotnických studií UPa
1991 - dosud Psychopedická společnost
Kurzy, akreditované programy v posledních 5 letech:
Kurz Portage 6. - 10. 10. 2006 (Osvědčení)
Kurz Bazální stimulace 24. - 26. 1. 2007 (Certifikát)
Kurz Synergické reflexní terapie (Certifikát 2. 12. 2007)
Osvědčení "Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb", vzdělávací program v rámci projektu ESF, realizátor MPSV (16. 4. 2007 - 10. 10. 2007)
Kurz "Od nápadu k projektu", Agnes. 2007- 2008 (Certifikát)
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR 15 648/2007-25-320 Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I., lektorka PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D.

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.

 Další současné aktivity:

Členka výboru Sdružení pro ranou péči v Pardubicích 

Členka koordinační skupiny komunitního plánování Magistrátu města Pardubic

Vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování Magistrátu města Pardubic pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.


Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.