Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Nachtigall Petr

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
pracoviště - Oddělení logistických systémů
konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoliv
telefon 466 036 190
e-mail Petr.Nachtigall@upce.cz
www

KTRD/PBPTP Bakalářská práce 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PBPTK Bakalářská práce 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PTBPK Bakalářská práce 2016/2017 G     Cv   Se
KTRD/PBSTK Bakalářský seminář 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PBSTP Bakalářský seminář 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PTBSK Bakalářský seminář 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/AHDGK Hospodářská a dopravní geografie 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KTRD/DHDGP Hospodářská a dopravní geografie 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KTRD/AHDGP Hospodářská a dopravní geografie 2016/2017 G     Cv  Se
KTRD/PHOGP Hospodářská a dopravní geografie 2016/2017 G    Cv  Se
KTRD/PHOGK Hospodářská a dopravní geografie 2016/2017 G  Př   Cv   Se
KTRD/PPJTK Projekt 2016/2017 G    Cv   Se
KTRD/PPJTP Projekt 2016/2017 G  Př   Cv  Se
KTRD/APD3K Provozování dráhy a drážní dopravy III 2016/2017 G     Cv   Se
KTRD/APD3P Provozování dráhy a drážní dopravy III 2016/2017 G     Cv  Se
KTRD/APRPP Příprava a řízení projektů 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PPRSP Příprava a řízení projektů a strategie d 2016/2017 G   Př   Cv  Se
KTRD/PTSDP Technologie a řízení dopravy - silniční doprava 2016/2017 G   Př   Cv  Se
FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
Využití kontejnerů Innofreight pro přepravy energetického uhlí. Perner´s Contacts, , vol. XII, no. 1, s. 14-19. ISSN: 1801-674X.
Certifikovaná metodika pro účely využití prostředků OPD v rámci podpory parku přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu.
RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITY MANAGEMENT FOR AD-HOC TRAINS ON THE SŽDC NETWORK. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, . s. 44-46. ISBN 978-80-01-06022-3.
Využití výměnných nástaveb v přímé silniční dopravě a kombinované dopravě. In Horizons of Railway Transport 2016. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 183-193. ISBN 978-80-554-1254-2.
The Development of E-Commerce and the Use of New Conveyor Designs. In Research, production and use of steel ropes, cenveyors and hoisting machines. Košice: Technická univerzita v Košiciach, . s. 116-120. ISBN 978-80-553-2607-8.
THE COMPARISON OF PUBLIC ROAD AND RAILWAY TRANSPORT COSTS. In ICTTE 2016 : proceedings of the 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering. Bělehrad: City Net Scientific Research Center, . s. 855-860. ISBN 978-86-916153-3-8.
Factors influencing warehouse construction in relation to safe operation. In CLC 2015: Carpathian Logistics Congress: Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., . s. 171-177. ISBN 978-80-87294-64-2.
Přínosy zavedení ETCS z pohledu kapacity dráhy. Vědeckotechnický sborník ČD, , vol. 41, no. duben, s. 1-11. ISSN: 1214-9047.
VLIV KONFIGURACE ETCS NA VZDÁLENOST MEZI MÍSTEM ZASTAVENÍ VLAKU A KONCEM VLAKOVÉ CESTY. Perner´s Contacts, , vol. 11, no. 3, s. 124-130. ISSN: 1801-674X.
Security in Logistics. Open Engineering, , vol. 6, no. 1, s. 637-641. ISSN: 2391-5439.
VLIV NASTAVENÍ MOBILNÍ ČÁSTI ETCS NA BRZDNOU KŘIVKU. Perner´s Contacts, , vol. 11, no. 1, s. 131-137. ISSN: 1801-674X.
Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji. Neuveden. 72 s.
Metodika výpočtu spotřeby trakční energie. Neuveden. 47 s.
POROVNÁNÍ SROVNATELNÝCH NÁKLADŮ VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ DOPAVY. Logistický monitor, , vol. neuveden, no. 12.5.2015, s. 28-33. ISSN: 1336-5851.
Přínosy zavedení ETCS z pohledu brzdných křivek. Vědeckotechnický sborník ČD, , vol. 40, no. prosinec, s. 01-13. ISSN: 1214-9047.
SKLADBA NÁKLADŮ V ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ A JEJICH VÝPOČET. Perner´s Contacts, , vol. 8, no. 1, s. 180-187. ISSN: 1801-674X.
Results of the project FLAVIA in the action plan for terminal development. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, , vol. 18 (2012), no. 1, s. 297-308. ISSN: 1211-6610.
Projekt FLAVIA ve světle nákladních koridorů. In Automatizace železničního provozu: ŽelAktuel 2012. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., . s. 65-67. ISBN 978-80-86530-80-2.
Akční plán pro odstranění úzkých hrdel v logistických řetězcích - plány pro legislativu. In LOGI 2012 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, . s. 146-151. ISBN 978-80-263-0336-7.
FLAVIA - way to improvement of intermodal cargo flow. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, . s. 170-174. ISBN 978-80-554-0571-1.
Market Actors Using the Corridor of Project FLAVIA. In Management 2012. Belgrade: Union University, . s. 106-112. ISBN 978-86-84909-73-4.
Analýza trhu v zemích koridoru FLAVIA. Perner´s Contacts, , vol. 7, no. 1, s. 6-12. ISSN: 1801-674X.
МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА. Transport: nauka, tekhnika, upravlenie (Transport: science, technique and management), , vol. 8, no. srpen, s. 19 - 25. ISSN: 0236-1914.
Projekt FLAVIA vstoupil do druhého roku řešení. In EUROKOMBI – INTERMODAL 2011: Rozvoj kontinentálnej intermodálnej prepravy. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, . s. 80-81. ISBN 978-80-554-0391-5.
Projekt FLAVIA a praxe. In ŽelAktuel 2011: Automatizace železničního provozu. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., . s. 4-5. ISBN 978-80-86530-79-6.
Development of the Logistics Market and Intermodal Market in the Czech Republic. Transport and Logistics, , vol. 1, no. 9, s. 654-660. ISSN: 1451-107X.
Modal Shift a FLAVIA. Perner´s Contacts, , vol. 6, no. 1, s. 215-220. ISSN: 1801-674X.
Situace na intermodálním trhu v zemích zapojených do projektu FLAVIA. In ŽelAktuel 2010. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., . s. 28-33. ISBN 978-80-86530-69-7.
Definition of the Corridor and the Intermodal Market in the Czech Republic. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 201-208. ISBN 978-80-554-0247-5.
Freight and Logistics Advancement in Cntral/South-East Europe - Project Flavia. Perner´s Contacts, , vol. 5, no. 2, s. 42-45. ISSN: 1801-674X.
Assumption in Development of Intermodal Transport Systems. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, , vol. 2009, no. 15, s. 103-115. ISSN: 1211-6610.
Nový algoritmus výpočtu optimální rozvozové vzdálenosti. Perner´s Contacts, , vol. 5, no. 1, s. 186-198. ISSN: 1801-674X.
Situation on Intermodal Market in FLAVIA Countries. Perner´s Contacts, , vol. 5, no. 4, ISSN: 1801-674X.
Trade and Transport between Central Europe and South-East Europe. Scientific papers Horizons of railway transport, , vol. 1, no. 1, s. 96-105. ISSN: 1338-287X.
Vlaky kombinované přepravy. In Eurokombi - Intermodal 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, . s. 106-118. ISBN 978-80-554-0073-0.
Možnosti optimalizace JŘ pomocí simulačního modelu. In Horizons of railway transport 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, . s. 219-223. ISBN 978-80-554-0094-5.
Racionalizace traťového úseku Praha-Čakovice - Měšice u Prahy. In ŽelAktuel 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., . s. 60-66. ISBN 978-80-86530-61-1.
Transport Technology and Control. In Transport technology and control. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 19 s. ISBN 978-80-86530-55-0.
Transport Technology and Control. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 198 s. ISBN 978-80-86530-55-0.
Suggested Optimal Number and Location of Freight Transport Centres. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, , vol. 2008, no. 14, s. 169-178. ISSN: 1211-6610.
Prověření kapacity kontejnerového překladiště na vlečce závodu v Mladé Boleslavi a návrhy na její zvýšení. Perner´s Contacts, , vol. 4, no. I, s. 6-20. ISSN: 1801-674X.
Rentabilita ucelených nákladních vlaků. Perner´s Contacts, , vol. 4, no. 3, s. 180-187. ISSN: 1801-674X.
Omezení negativních vlivů dopravy rozvojem kombinované přepravy. In Sborník konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, . s. 155-162. ISBN 978-80-86502-54-0.
How to Use Marco Polo II for Support of Czech Intermodal Transport. In 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 124. ISBN 978-80-8070-869-6.
Vztah kvalitativních a kvantitativních ukazatelů na dopravní provoz a infrastrukturu. In ŽelAktuel 2008. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., . s. 83. ISBN 978-80-86530-51-2.
Ekonomické dopady zákazů jízd. Logistika, , vol. 13, no. 10, s. 34-35. ISSN: 1211-0957.
Influence of Toll Establishment in Czech Republic on Haulers Prices. Logistyka i transport, , vol. 6, no. 1, s. 49-58. ISSN: 1734-2015.
Integration of Logistic Systems Into Transport Services of Region using Road Cargo Transport. Transactions on Transport Sciences, , vol. 1., no. 1, s. 43-48. ISSN: 1802-971X.
Intermodal Transport: Creation of Systematic Time Tables. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, , vol. 13, no. n, s. 23-38. ISSN: 1211-6610.
Vývoj a výzkum spreaderů pro překládku kontejnerů ISO. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 643-648. ISBN 80-7194-880-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Smluvní výzkum - návrh komplexního systému přidělování kapacity drah (spoluřešitel) Smluvní výzkum Smluvní výzkum 01.05.2017 31.10.2017
Inovace výuky profilových předmětů na katedře Technologie a řízení dopravy Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy - přepravní jednotky (spoluřešitel) BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.08.2016
Inovace výuky předmětu Hospodářská a dopravní geografie Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Soudobá dopravní technika a technologie (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Udržitelnost projektu IVINTEP "Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe" řešeného na DFJP (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvements actions, Application of coordinated structures (FLAVIA) (spoluřešitel) INTERREG III Evropská unie 01.03.2010 30.04.2013
Integrované dopravní systémy a jejich význam (spoluřešitel) Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Zahraniční poznatky z oblasti analýzy a operativního plánování železniční dopravy (spoluřešitel) Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 31.03.2008 21.12.2008
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy (spoluřešitel) Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 15.02.2007 30.12.2007
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky (spoluřešitel) Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Využívá polytematický strukturovaný heslář

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2010 Technika a technologie v dopravě a spojích Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Předpoklady vývoje intermodálních přepravích systémů
Ing. 2005 Techologie a řízení dopravy Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Ekonomické hodnocení výstavby trolejbusové tratě do Černé za Bory

1993 - 2000 všeobecné Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm
2000 - 2005 obhájena diplomová práce na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a řízení dopravy
2005 - 2008 interní doktorand na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a řízení dopravy - v roce 2008 složena státní doktorská zkouška
2008 - 2010 externí doktorand na Uviverzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře Technologie a žízení dopravy - v roce 2010 obhájena disertační práce
Zúčastnil se studijních a přednáškových pobytů v Žilině (Slovensko), Brémách (Německo), Bielefeldu (Německo), Budapešti (Maďarsko), Záhřebu (Chorvatsko) a Hannoveru (Německo).
Profesní zaměření: silniční doprava, kombinovaná doprava, městská hromadná doprava a integrované dopravní systémy.


Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.

Účast na projektech:

 

  • Analýza propustnosti a posouzení proveditelnosti návrhu Železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v neodsunuté poloze,
  • Studie přezkoumání kapacit železniční infrastruktury železnice ČR navazující na ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav,
  • Posouzení vlivu změny zákazů jízd pro nákladní vozidla,
  • Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje,
  • Racionalizace dopravního provozu a rozsahu infrastruktury na mimokoridorových tratích,
  • Posouzení studie proveditelnosti veřejného logistického centra Přerov včetně terminálu KD,
  • FLAVIA.

 


Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.