Mgr. Ivana Švecová

Švecová Ivana

Mgr. Ivana Švecová
Rektorát a celouniverzitní útvary
pracoviště - Referát pro vzděl. a záležitosti stud.
úřední hodiny Po-Pá 8:00-16:30
telefon 466 036 649
e-mail Ivana.Svecova@upce.cz

FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
Institucionální zabezpečení e-learningu na Univerzitě Pardubice. In Sborník ze 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky ?SCO 2006?. Brno: Masarykova univerzita, . s. 161-166. ISBN 80-210-3923-X.
Proceeding to e-learning at the University of Pardubice.. In Proceedings of 6th International Conference Virtual University. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, . s. 203-206. ISBN 80-227-2336-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR Centralizované rozvojové projekty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Univerzita Pardubice a kampus bez bariér Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.2012 28.02.2015
Podpora mobilit studentů magisterských a doktorských studijních programů do zemí nedosažitelných z běžných programů. Rozvojové programy MŠMT 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2012
Sdílená evidence výsledků (SEV) 6. Program na podporu dalších aktivit VŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením (spoluřešitel) 4. Program na podporu sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice (spoluřešitel) 4b) Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin do studia Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Mezinárodní mobilita studentky Univerzity Pardubice c) mezinárodní mobilita studentů vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Integrace výuky předmětů IT a rozvoj nově akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice (spoluřešitel) 04. Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Zdokonalení implementace ECTS na Univerzitě Pardubice (spoluřešitel) b) zavádění ECTS, příprava a získání certifikátu ECTS Label, DS Label Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Celouniverzitní e-learnignové pracoviště pro tvorbu multimediálních výukových pomůcek Rozvojové programy MSMT (ukazatel I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.