Tomáš Pospíchal

Pospíchal Tomáš

Tomáš Pospíchal
Rektorát a celouniverzitní útvary
pracoviště - Odd. propagace a vnějších vztahů
telefon 466 036 467, 466 036 544
e-mail Tomas.Pospichal@upce.cz

FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.