doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.

Dytrt Zdeněk

doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní
pracoviště - Ústav podnikové ekonomiky a managementu
e-mail Zdenek.Dytrt@upce.cz

UPEM/PMAET Manažerská etika 2015/2016 G    Cv  Se
UPEM/KMAET Manažerská etika 2015/2016 G    Cv   Se
FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
Kvalitativní management - leadership. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2014. 113 s. ISBN 978-80-8154-085-1.
Consumer Management Can Be Overcome!. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 2014, no. 31, s. 47-59. ISSN: 1211-555X.
Responsible Management - A Barrier to Further Development of Consumerist Society. In Mathematics and Computers in Contemporary Science: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA '13). Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE '13). Atény: WSEAS Press, . s. 48-53. ISBN 978-1-61804-152-4.
Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 84 s. ISBN 978-80-87023-27-3.
Ženy a management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 174 s. ISBN 978-80-265-0150-3.
Ethical and Responsible Management. 1. vyd. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2013. 206 s. ISBN 978-3-659-42484-7.
Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 14 s. ISBN 978-80-7395-519-9.
Odpovědný management je návrat do inovační společnosti. In Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 2 s. ISBN 978-80-7395-519-9.
Odpovědný management - inovace 21. století. In Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 8 s. ISBN 978-80-89401-75-8.
Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. 11. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2012. 205 s. ISBN 978-80-89401-75-8.
Odpovědný management - inovace v podnikání a veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 158 s. ISBN 978-80-7395-519-9.
Consumerism - Consequences of Ethics. Global Journal of Management and Business Research, , vol. 12, no. 14, s. 143-147. ISSN: 0975-5853.
Etika v managementu - naléhavé inovace. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., . s. 47-50. ISBN 978-80-89401-27-7.
Etika v managementu - naléhavé inovace. In Manažerská etika X. díl - Za etiku v managementu odpovídají lidé. 1. vyd. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, o. s., 2011. 4 s. ISBN 978-80-89401-27-7.
Manažerská etika v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3344-6.
Inovace managementu. In Manažerská etika. Díl 9, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7318-974-7.
Inovace managementu. In Manažerská etika. Díl 8, Inspirace pro 21. století. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7318-941-9.
Effective Innovations – Responsibility in Management. 1. vyd. Žilina: GEORG - Juraj Štefún, 2010. 133 s. ISBN 978-80-7318-976-1.
Efektivní inovace. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2771-1.
Manažerská etika VII. díl. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2009. 180 s. ISBN 978-80-86771-32-8.
Manažerská etika VI. díl - Dilema managementu. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2009. 175 s. ISBN 978-80-86771-33-5.
Inovace managementu. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, , vol. XII, no. XII, s. 79-84. ISSN: 1212-3285.
Etika managementu - inovační proces firmy. Vůdcovství a management. In Etika v manažmente. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 21 s. ISBN 978-80-8068-813-4.
Manažerská etika V. díl - Problematika etiky ve veřejné správě. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 149 s. ISBN 978-80-86771-27-4.
Manažerská etika V. díl - inspirace pro 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 149 s. ISBN 978-80-86771-27-4.
Manažerská etika VI. díl. 1. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2008. 170 s. ISBN 978-80-86771-33-5.
Etika v manažmente. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. 206 s. ISBN 978-80-8068-813-4.
Manažerská etika IV. díl. Etika podnikání v konzumní společnosti.. neuvedeno. vyd. Hradec Králové: MaV Hradec Králové, 2007. 101 s. ISBN 80-86771-23-7.
Etika v podnikatelském prostředí. 1.. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 196 s. ISBN 80-247-1589-9.
Manažerské kompetence v EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 176 s. ISBN 80-7179-889-4.
Výuka etiky na vysokých školách, revue pro vysokoškol. a vědní problematiku. Aula, , vol. 12, no. 4, s. 9-14. ISSN: 1210-6658.
Manažerské kompetence v Evropské unii. Controller News, , vol. 10, no. 4, s. 19-20. ISSN: 1214-5149.
Manažerská etika. Praha: Management Press, 2003. 155 s. ISBN 80-7261-084-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Přednáška zahraničního odborníka na téma "Manažerská etika". Priorita č. 5 Univerzita Pardubice 01.01.2005 31.12.2005
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.