doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Provazníková Romana

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní
pracoviště - Děkan FES
konzultační hodiny čtvrtek čt 13-15.00, Zápisy znamek a KH ve zk. období - viz IS STAG
úřední hodiny pondělí 13.00-15.00 děkanát
telefon 466 036 517, 466 036 510
e-mail Romana.Provaznikova@upce.cz

FES/AEKO Economics 2016/2017 G     Cv   Se
UEV/KEKO2 Ekonomie II 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/AEKO2 Ekonomie II 2016/2017 G  Př   Cv   Se
UEV/PEKO2 Ekonomie II 2016/2017 G    Cv   Se
FES/DEKO Ekonomie III 2016/2017 G     Cv   Se
FES/DEKOM Ekonomie III 2016/2017 G     Cv   Se
UEV/AMAK1 Macroeconomics I 2016/2017 G  Př   Cv   Se
UEV/AMAK2 Macroeconomics II 2016/2017 G  Př   Cv   Se
UEV/KMAK2 Makroekonomie II 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/PMAK2 Makroekonomie II 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/KMFI Místní a regionální finance 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/PMFI Místní a regionální finance 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/AMFI Municipal Finance 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/AVES Public Economics and Administration 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/AVEK Public Economics III 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/DVES Veřejná ekonomie a správa 2016/2017 G  Př   Cv   Se
FES/DVEK Veřejná ekonomie III 2016/2017 G  Př   Cv   Se
UEV/KVFI2 Veřejné finance II 2016/2017 G    Cv   Se
UEV/PVFI2 Veřejné finance II 2016/2017 G    Cv   Se
FORMA:
ROK VYDÁNÍ:Od - do
KLÍČOVÁ SLOVA:
Use of the Quality of Life concept for decision-making processes in public administration.. In Proceedings of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, . s. 38-45. ISBN 978-80-210-7532-0.
Municipality Indebtedness Evaluation Model based on System Approach. In Public Economics and Administration 2015 : proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 152-159. ISBN 978-80-248-3839-7.
Multiple Criteria Decision Analysis of Regional Cities Economic Health. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015 : proceedings of the 20th International Conference. Praha: Oeconomica, . s. 200-205. ISBN 978-80-245-2094-0.
Comparison of Regional Competitiveness Models on the Basis of Cluster Analysis. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, . s. 123-130. ISBN 978-80-7435-550-9.
Financování měst obcí a regionů - teorie a praxe. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2015. 304 s. ISBN 978-80-247-5608-0.
The Aspects of Financing of Municipalities with Extended Power. In Current Trends in Public Sector Research: proceedings of the 18th International conference. Brno: Masarykova univerzita, . s. 68-75. ISBN 978-80-210-6611-3.
Analysis of Standard of Living Models based on Multiple Criteria Decision Analysis. International Journal of Economics and Statistics, , vol. 2, no. 1, s. 40-50. ISSN: 2309-0685.
Financování přenesené působnosti obcí. In Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-8. ISBN 978-80-248-3225-8.
Standards of living indices modelling in European monetary union members countries. In Recent Advances in Economics and Business Administration: Proceedings of the International Conference on Economics and Business Administration 2013 (EBA 2013). Stevens Point: WSEAS Press, . s. 129-136. ISBN 978-1-61804-198-2.
Modelling of standards of living in eurozone countries on the basis of multiple criteria decision analysis. In Recent Researches in Applied Economics and Management, Vol. I - Business Administration and Financial Management. Atény: WSEAS Press, . s. 425-432. ISBN 978-960-474-323-0.
Standards of living modeling based on objective indicators with using cluster analysis. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, , vol. 7, no. 8, s. 782-792. ISSN: 1998-0140.
Komparace výpočtu podílu obce na výnosu sdílených daní v České a Slovenské republice. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Brno: Tribun EU, . s. 1-10. ISBN 978-80-210-5385-4.
An EU Project Implementation Benefits for the Impacted Micro-region Analysis. In Recent Researches in Applied Economics. Stevens Point: WSEAS Press, . s. 133-138. ISBN 978-1-61804-009-1.
Využití poukázek k výplatě sociálních dávek v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-9. ISBN 978-80-248-2493-2.
Sport v ekonomice. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0.
Výplata dávek v hmotné nouzi formou poukázek. Fórum sociální politiky, , vol. 5, no. 6, s. 23-27. ISSN: 1802-5854.
Multiple Criteria Decision Analysis of EU Project Implementation Benefits for the Impacted Micro-region. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, , vol. 5, no. 8, s. 1354-1362. ISSN: 1998-0140.
Multidimensional Modelling of Cohesion Regions. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, , vol. 5, no. 1, s. 150-158. ISSN: 1998-0140.
Statistical Approach to Analysis of the Regions. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, . s. 280-285. ISBN 978-960-474-231-8.
Mathematics Model Design Based on Genetic Programming. In 13th International Symposium on Mechatronics Mechatronika 2010. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, . s. 115-117. ISBN 978-80-8075-451-8.
Distribution of Municipalities´ Tax Incomes/Revenues Modelling by means of Genetic Programming. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 170-178. ISBN 978-80-7395-334-8.
Problém kvality veřejných financí a jejich udržitelnosti. In Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni. Brno: Tribun EU, . s. 169-185. ISBN 978-80-210-5174-4.
Calculation of a Municipality Percentage Share in the Shared Taxes Yield by Means of Genetic Programming and its Regional Comparision. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 15, no. 17, s. 193-205. ISSN: 1211-555X.
Analysis of the Regions Based on Multidimensional Methods. Journal of Social Science, , vol. Neuveden, no. 3, s. 57-65. ISSN: 2029-5103.
Analýza čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-15. ISBN 978-80-248-2103-0.
Princip komunitního rozpočtování a jeho integrace do tvorby rozpočtů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru I. Brno: Tribun EU, . s. 43-50. ISBN 978-80-7399-657-4.
Financování měst obcí a regionů - Teorie a praxe. 2.. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.
Modelování konkurenceschopnosti regionů v podmínkách globalizace. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 14, no. Spec.Ed., s. 113-124. ISSN: 1211-555X.
Predictive Modelling on the Regional Level. Tiltai (Bridges), , vol. N, no. 39, s. 150-158. ISSN: 1648-3979.
Influence of Intergovernmetal Grants on the Economic Behavior of Subnational Governments. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 14, no. 14, s. 189-198. ISSN: 1211-555X.
Možná úskalí a omezení fiskální decentralizace. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 1-6. ISBN 978-80-7395-108-5.
Je možné využít myšlenku digitálního ekosystému pro podnikání v krizovém managementu?. In Krizový management 2008: sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 47-52. ISBN 978-80-7395-105-4.
Znají obce možnosti čerpání finančních prostředků na sociální služby z fondů EU?. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Podnikatelské modely sociálnej ekonomiky". Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, . s. 1-8. ISBN 978-80-8083-663-4.
Rozpočtový proces a jeho vliv na vznik rozpočtových deficitů. In Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Tribun EU, . s. 1-8. ISBN 978-80-7399-345-0.
The Sustainability of Fiscal Discipline under the Fiscal Decentralization in EU Countries. In Modelling the European Future: Integrating the Old and the New. Klaipeda: Klaipeda University, . s. 106-114. ISBN 978-9955-18-355-6.
Planning the Deployment of the Digital Business Ecosystem: a Regional Case Study Report. Tiltai Bridges-Brucken, , vol. 44, no. 3, s. 119-132. ISSN: 1392-3137.
Positive and Adverse Effects of Fiscal Decentralisation. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 07. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 469-473. ISBN 978-80-969742-0-7.
Připravenost České republiky k přijetí eura. In Európske financie - Teória, politika a prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, . s. 1-10. ISBN N.
Financování veřejných služeb prostřednictvím poukázek a kupónů. In Problematika zabezpečování veřejných služeb 2007. Brno: Masarykova univerzita, . s. 113-119. ISBN 978-80-7399-030-5.
Potential Consequences of the Adoption of the Euro in New Member States. In The recent development of the EU: Challenges and experience 2007. Klaipeda: Klaipeda University, . s. 165-172. ISBN 978-9955-18-272-6.
Evaluace výkonu veřejných služeb v Pardubickém kraji. In Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, . s. 174-185. ISBN 978-80-8083-494-4.
Může fiskální autonomie lokálních a regionálních vlád ovlivňovat makroekonomickou politiku?. In Economic theory and practice. Today and tomorrow II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, . s. 22-31. ISBN 978-80-8083-203-2.
Hodnocení spokojenosti s činností místních samospráv. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 1-6. ISBN 978-80-7194-978-7.
UPLATNĚNÍ NOVÝCH METOD ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ. In Zvyšování konkurenceschopnosti na regionálních, národních a mezinárodních trzích. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-9. ISBN 978-80-248-1457-5.
Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. 1.. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5.
Připravenost České republiky k přijetí eura. Acta Aerarrii Publici - vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, , vol. 4., no. 2, s. 29-35. ISSN: 1336-8818.
Rozpočty sú dielo rozumu a potrieb. Verejná správa, , vol. 62, no. 6, s. 16-18. ISSN: 1335-7883.
An alternative provision of public servicers - the use of vouchers. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 2007, no. 12, s. 158-167. ISSN: 1211-555X.
Alternativní způsoby tvorby rozpočtu jako možný nástroj zvyšování kvality financování na úrovni územní samosprávy. In Management územní samosprávy. Brno: Masarykova univerzita, . s. 146-153. ISBN 80-210-3957-4.
Selected Determinants of Unemployment at the Regional Level seen from the Perspective of Mathematical Statistical Analysis. In Human resources-The main Factor of Regional Development. Klaipeda: Klaipeda University, . s. 16-23. ISBN 978-9955-18-186-6.
VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVOU. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 1-5. ISBN 80-7194-882-9.
What Role within the EU Framework Does the Quality of Public Finances Have?. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 10, no. 10, s. 144-152. ISSN: 1211-555X.
Jak úspěšná je územní samospráva při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU?. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, . s. 247-254. ISBN 80-7194-777-6.
Má hospodaření územních samosprávných celků vliv na plnění maastrichtských fiskálních kritérií?. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-7. ISBN 80-248-0876-5.
Realizace fiskální politiky v podmínkách fiskální decentralizace. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, . s. 1-7. ISBN 80-248-0943-5.
Vliv politicko-institucionálních faktorů na fiskální nerovnováhu a úroveň veřejného dluhu - stručný nástin. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´05. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 133-138. ISBN 80-8070-464-3.
Má konsolidace financí v České republice naději na úspěch?. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 04. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 107-112. ISBN 80-8070-311-6.
Jaké finanční prostředky ze strukturálních fondů může získat územní samospráva?. In National and Regional Economics V. Košice: Technická univerzita v Košiciach, . s. 484-494. ISBN 80-8073-223-X.
Makroekonomické důsledky fiskální decentralizace a regulace výpůjček nižších vládních úrovní. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 9, no. 1, s. 144-152. ISSN: 1211-555X.
Aspekty úspěšnosti fiskálních reforem: teoretická východiska a přístupy. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: TU - VŠB Ostrava, . s. 283-290. ISBN 80-248-0398-4.
Co přinese pro české veřejné finance vstup České republiky do EU?. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita, . s. 241-247. ISBN 80-8070-134-2.
Jak změní novela rozpočtového určení daní financování krajů?. In Veřejná ekonomika a správa. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, . s. 28. ISBN 80-248-0430-1.
Splní Česká Republika kritéria Paktu stability a růstu?. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: TU Liberec, Hospodářská fakulta Liberec, . s. 67. ISBN 80-7083-738-1.
Nové studijní obory na fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice. In Problematika přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc: Univerzita Palackého, . s. 101-105. ISBN 80-244-0726-4.
Možnosti využití partnerství soukromého a veřejného sektoru k rozvoji regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Hradec Králové: neuvedeno, . s. 30. ISBN 80-213-1089-8.
Využívání prostředků EU na úrovni územní samosprávy. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU Brno, . s. 215-226. ISBN 80-7157-700-6.
Úloha standardů kvality na úrovni obcí. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, . s. 133-138. ISBN 80-210-3192-1.
Fiscal Decentralisation in the EU and its Interaction with Euś Fiscal Rules. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 8, no. 1, s. 111-119. ISSN: 1211-555X.
Jak měřit a hodnotit kvalitu veřejných služeb?. Moderní obec, , vol. 3, no. 9, s. 24-25. ISSN: 1213-7693.
Aspekty hodnocení výdajů obcí a některé metody jejich objektivizace. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, , vol. 4, no. D, ISSN: 1211-555X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Inovace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Inovace doktorského studijního programu Ekonomika a management (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Inovace a podpora doktorského studijního programu (INDOP) (spoluřešitel) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2014
Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce (spoluřešitel) Rozvojové programy MŠMT 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2012
Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR (spoluřešitel) Výzkum a vývoj pro pořeby státní správy Ministerstvo vnitra 01.01.2011 31.12.2015
Model řízení povzbudivého růstu regionu (spoluřešitel) standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08) Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Výuka zahraničních studentů v programu LLP, podprogramu Erasmus (spoluřešitel) Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.02.2007 31.12.2007
Tvorba e-learningového kurzu pro předmět Municipal Finance FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Výuka zahraničních studentů v programu Sokrates-Erasmus (spoluřešitel) Priorita č. 4 Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006
Tvorba multimediální distanční opory pro předmět Místní finance FRVŠ - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005
Využívá polytematický strukturovaný heslář

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2008 Verejná ekonomika a služby Ekonomická Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Makroekonomické řízení v podmínkách fiskálního federalismu
Ph.D. 2001 ekonomie Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Objektivizace vztahu mezi příjmovou a výdajovou stránkou municipálních rozpočtů
Ing. 1986 národohospodářské plánování Fakulta národohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2008 - dosud proděkanka Univerzita Pardubice
2002 - 2003 ředitelka Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (částečný úvazek 50%)
1999 - 2001 ředitelka Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (částečný úvazek 50%)
1992 - 2008 odborný asistent Univerzita Pardubice
1991 - 1992 konzultant Urban Institute, USA
1986 - 1988 studijní pobyt VŠE, Vědecká sekce katerdy statistiky

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2006 Institute for LOcal Government Studies, School of Public Policy, University of Birmingham Birmingham Spojené království 1
1993 Institute for LOcal Government Studies, School of Public POlicy, University of Birmingham Birmingham Spojené království 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2011 - dosud Akreditační komise, člen pracovní skupiny
2009 - dosud Ediční rada vědeckého časopisu Univerzity Klaipeda Tiltai Bridges, člen
2008 - dosud Vědecká rada Fakulty ekonomicko správní, Univerzity Pardubice
2005 - dosud Česká společnost ekonomická
Odborné a výzkumné aktivity doc. Provazníkové jsou orientovány na analýzu finančních vztahů mezi jednotlivými články územní veřejné správy navzájem a současně mezi ústřední veřejnou správou a územní samosprávou. V souvislosti s tím je zkoumána i kvalitativní stránka činnosti územních samospráv, aplikace metod evaluace jejich činnosti a nových způsobů poskytování veřejných statků a služeb. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny i na zkoumání vztahů institucí územní samosprávy a ostatních ekonomických subjektů a jejich vliv na rozvoj regionu. Věnuje se rovněž zkoumání makroekonomického aspektu ekonomických aktivit územních samospráv zejména jejich vlivu na zadluženost veřejných financí a ovlivňování fiskální politiky státu.

Tyto údaje poskytuje příslušný zaměstnanec sám.