Výuka a sport

Katedra tělovýchovy a sportu zajišťuje na Univerzitě Pardubice výuku povinné a volitelné tělesné výchovy a výuku tělesné výchovy pro obor Zdravotnický záchranář. Každý semestr tělesnou výchovu absolvuje cca 2000 studentů UPa. 
  • Povinná tělesná výchova je určena pro první ročníky bakalářských studijních programů FCHT, FEI, DFJP, FF a FES. Obsahem předmětu je základní tělovýchovný program a specializace na různé druhy sportovních her a jiné formy cvičení. Cílem předmětu je rozšiřování a zkvalitňování pohybových návyků, zvyšování aerobní výkonnosti a pochopení úlohy tělesné výchovy jako prostředku ke zdravému životního stylu.
  • Volitelná tělesná výchova je rozdělena na konkrétní předměty resp. sporty, které si zapisují studenti především vyšších ročníků. V současné době KTS vyučuje sporty jako je aerobik, aqua-aerobik, badminton, basketbal, florbal, lezení, fotbal, házená, kondiční cvičení, plavání, powerjóga, squash, tenis, volejbal, indoorcycling a posilování.
  • Tělesná výchova pro obor Zdravotnický záchranář je určena pro studenty této zdravotnické specializace. Studenti během svého studia v rámci TV absolvují gymnastiku, plavání, atletiku, záchranné plavání, sebeobranu, lezení na umělé stěně, kurz lyžování a potápění. 
  • Studenti UPa mohou také navštěvovat různé sportovní kroužky nebo  posilovnu za zvýhodněné ceny.
Další konkrétní informace o výuce (rozvrhy, zápisy do IS STAG, osvobození z TV atd.) naleznete po přihlášení na  intranetu pro studenty.