Sportovní soutěže, kurzy

Katedra tělovýchovy a sportu organizuje v tomto akademickém roce celkem 37 sportovních akcí. Jsou to především akce v rámci soutěže Standarta rektora Univerzity Pardubice, sportovní pobyty, licenční kurzy, kvalifikace na České akademické hry a jiné sportovní akce a turnaje. 
  • Soutěž Standarta rektora Univerzity Pardubice je ojedinělou záležitostí ve vysokoškolském prostředí. Pořádá se každoročně již od roku 1958. V této prestižní soutěži mezi sebou bojují jednotlivé fakulty UPa v mnoha sportech (badminton, futsal, florbal, squash, přespolní běh, basketbal, volejbal, tenis, aerobik, streetball apod.). Fakulta, která nasbírá nejvíce bodů z těchto jednotlivých soutěží získává pohár rektora UPa.
  • Sportovní pobyty/kurzy jsou určeny pro všechny studenty UPa. Pořádají se především ve zkouškovém období a mají různé sportovní zaměření (lyžování, kanoistika, cyklistika, aerobní aktivity, sportovní hry, teambuilding apod.).
  • Pro studenty UPa i širokou veřejnost jsou v průběhu akademického roku vypsány licenční kurzy instruktorů lyžování, snowboardingu a potápění. 
  • KTS je již tradičním pořadatelem kvalifikací na České akademické hry v některých sportech. Patří sem především basketbal, florbal či volejbal.
  • Kromě výše uvedeného KTS pořádá i další sportovní akce jako je Běh naděje, Sportovní den u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii, víkendy s aerobikem, přírodní víceboje, florbalové turnaje žen a další.
Konkrétní informace o sportovních soutěžích, pobytech a kurzech (propozice, výsledky apod.) naleznete po přihlášení na  intranetu pro studenty.