Sportovní reprezentace Univerzity Pardubice

Katedra tělovýchovy a sportu zastřešuje sportovní reprezentaci Univerzity Pardubice. Patří sem především účast studentů UPa na Českých akademických hrách, přeborech vysokých škol a akademických mistrovstvích ČR v individuálních a kolektivních sportech. KTS každoročně pořádá kvalifikace na ČAH v několika sportovních odvětvích. Bližší informace naleznete po přihlášení na studentském intranetu.