Sport pro zaměstnance Univerzity Pardubice

Katedra tělovýchovy a sportu v rámci možností zajišťuje také sportovní vyžití zaměstnancům Univerzity Pardubice. Zaměstnanci univerzity mohou využít následujících sportovních možností:

- sportovní vyžití zajištěné Univerzitním sportovním klubem Pardubice,
- možnost navštěvovat posilovnu v suterénu tělocvičen UPa,
- zúčastnit se sportovních soutěží vypsané pro zaměstnance UPa,
- absolvovat licenční kurzy,
- za zvýhodněnou cenu si pronajmout některé části tělocvičen a venkovních sportovišť.