Projekty ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
 
V programovacím období 2007 – 2013 existují celkem 3 programy, které umožňují čerpat prostředky  z ESF  v oblasti lidských zdrojů v České republice. Jedná se o programy:
- Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- Operační program Praha Adaptabilita
 
Cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) je zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
 
 
Katedra tělovýchovy a sportu realizuje v rámci OP VpK následující projekt:

KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIÓNEM - Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice

Bližší informace o tomto projektu najdete zde.