Technický odbor
 
Vedoucí odboru – Ing. Aleš Pék
telefon 466 036 724
Dispečink, sekretariát – Alena Knappeová
telefon 466 036 103
 
v případě havárie:
Elektro – Luboš Rychtařík 724 276 488
Voda, topení – Pavel Šimeček  724 276 487
 
Správa a údržba budov – Miloslav Skokan
telefon 466 036 108, mobil 602 446 087
 
Úklid budov – Ing. Gabriela Uchytilová
telefon 466 036 107, mobil 602 294 161
 
Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana – Petra Hyšplerová
telefon 466 037 200, mobil 725 582 188
 
Oddělení energetiky – Jiří Mlýnek
telefon 466 036 120, mobil 602 370 313
 
Oddělení dopravy – Ladislav Dohnal
telefon 466 036 352, mobil 602 413 192
 
Zabezpečení a ostraha majetku – Martin Hnízdo
telefon 466 036 110, mobil 724 051 880
 
Klíčové systémy (hospodářství)
telefony na recepce objektů UPa:
recepce Rektorát: 6090
recepce DFJP: 6122
recepce výukový objekt EA: 6040
recepce univerzitní aula: 6690
recepce FChT: 6540
recepce Čs. legií, FEI: 7270
recepce Čs. legií, UNIT: 7210
recepce Tělovýchovná zařízení: 6767
recepce VVCD Doubravice: 8010
strážnice TP Doubravice: 8040