Open Access

logo OA

 

Open Access (OA) neboli Otevřený přístup je světovým trendem ve vědecké komunikaci (Budapest Open Access Initiative, Berlin Declaration, LERU Statement), který se od počátku 21. století začíná pomalu prosazovat. V současné době již řada významných světových grantových agentur váže přidělení financí na povinnost publikovat výsledky projektů v režimu OA. Že se jedná o významný směr ve vědecké komunikaci, svědčí i fakt, že k podpoře OA se přihlásila již řada významných světových univerzit a nastavila pravidla k jeho zajištění (MITHarvard UniversityUniversity of SouthamptonUniversity of Hong Kong,…).

 

Otevřený přístup k vědeckým informacím zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení pro kohokoli.

 

Pokud hovoříme o OA, vždy se jedná o již publikované výsledky vědy a výzkumu. Otevřený přístup může být uskutečněn dvěma způsoby, a to zelenou cestou (autoarchivace, uložení článku do repozitáře) nebo zlatou cestou (otevřené časopisy).

 

note Svoji podporu otevřeného přístupu vyjádřila v roce 2012 Univerzita Pardubice prostřednictvím Asociace knihoven vysokých škol ČR podpisem tzv. Berlínské deklarace.

 


Rychlé odkazy:

openaccess.cz (oficiální stránky Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR věnované problematice OA v Česku)

Otevřený přístup k vědeckým informacím (kniha o současném stavu OA v ČR a ve světě)

Open Access v programu Horizont 2020