Pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium

Chcete mít přehled o knižním a časopiseckém fondu Univerzitní knihovny? Pak je vám k dispozici on-line knihovní katalog, volně přístupný všem a odkudkoli. Vyhledávat v něm můžete i jako neregistrovaní čtenáři bez jakéhokoli omezení i z domova. Pokud se zaregistrujete, můžete v něm kontrolovat a ovládat své čtenářské konto. V knihovně pak pro práci s katalogem slouží speciálně vyčleněné počítače v přízemí naproti výpůjčnímu pultu.

Chcete zjistit, jak vypadají závěrečné práce, jejichž úspěšná obhajoba vede k získání vysokoškolského titulu? Chcete vědět, co publikují akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity a jaké časopisy a sborníky univerzita vydává? Pak se podívejte do Digitální knihovny UPa, kde naleznete ve většině případů i plné texty uvedených dokumentů.

A chcete vše výše uvedené a k tomu ještě miliony e-článků a tisíce e-knihy prohledávat z jednoho místa? Pak tu pro vás máme tzv. discovery vyhledávač Primo. Velmi zjednodušeně řečeno je to takový „Google“, který prohledává dokumenty a publikace zakoupené, či předplácené univerzitou. K plným textům těchto zdrojů se ale dostanete až po zahájení studia, nebo na počítači v knihovně poté, co se zaregistrujete.

 
Vyhledávání
 
 
Výpůjční služby
 
Informační služby
Poplatky

Tisk, kopírování, skenování
 
Počítačové studovny
 
Dodávka dokumentů (MVS)

 

     

 

For Study Applicants

Pro uchazeče o studium

Do you want to orient in the book and magazine collections of the University Library? In such a case, the OPAC on-line library catalogue is available; it is accessible to anybody and from anywhere. You can search the catalogue as a registered or unregistered user from your home as well. If you register, you can check and operate your reader´s library account. Specialized computers designed for searching the OPAC are placed on the ground floor opposite the circulation desk.

Are you interested in bachelor or diploma works, which successful defence results in obtaining a university degree? Do you want to know what documents have the academicians and scientits published or which journals and proceedings is the university publishing?  Go to the Digital Library UPa, where, in most cases, you can find a full text of documents.

And moreover, do you feel like searching and browsing millions of e-articles and thousands  of e-books from one place? For such a case, we have prepared the discovery system Primo. Simply said, it is a „Google“ search engine which searches either bought or pre-paid documents. Yet you can get the full text after becoming a university student or logging in a computer in the library.

Search

On-line library catalogue

Digital Library UPa

All in One – discovery system Primo