Výpůjční služby

Všem uživatelům Univerzitní knihovny je k dispozici on-line katalog, volně přístupný na naší webové stránce, který podává přehled o fondu Univerzitní knihovny. Pro vyhledávání v něm slouží speciálně vyčleněné počítače v přízemí naproti výpůjčnímu pultu.

 

ABSENČNÍ FOND

Veškerý fond, umístěný v přízemí ve volném výběru, je určen k volnému vyhledávání a půjčování. Jedná se především o knihy, oborově řazené dle Mezinárodního desetinného třídění (MDT) a v rámci jednotlivých oborů vzestupně dle signatur. Skripta tvoří zvláštní fond, který je řazen rovněž oborově a je umístěn samostatně v pravé zadní části volného výběru.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc, některá skripta se půjčují na 1 semestr. Stav svých výpůjček si uživatel zjistí prostřednictvím http://katalog.upce.cz/ v záložce KONTO ČTENÁŘE, kde se přihlásí uživatelským jménem (NetID) a heslem. Pokud není vypůjčená kniha rezervována, je možno výpůjční lhůtu 2x prodloužit vždy 1 měsíc ode dne, kdy je kniha prodlužována. Prodloužit nelze, pokud byla uživateli na některou výpůjčku vygenerována upomínka. Upomínky se generují po uplynutí výpůjční lhůty.

Uživatel si může knihu, kterou našel v elektronickém katalogu a všechny její exempláře jsou vypůjčené, rezervovat. K rezervaci je potřeba opět uživatelské jméno a heslo. O uspokojení rezervace se automaticky odesílá zpráva e-mailem, knihovna připraví knihu k vypůjčení. Pokud kniha není do 7 dnů vypůjčena, kniha se vrací do volného výběru a uživateli je naúčtován poplatek 10 Kč za nevyzvednutí rezervace.

 

PREZENČNÍ FOND

Studovna v 1. poschodí slouží pro prezenční studium. Příruční knihovna v pravé části studovny nabízí základní díla příručkového a encyklopedického charakteru (např. Encyclopedia Britannica, Ottův slovník naučný…), slovníky a základní studijní literaturu.

V levé části studovny jsou uloženy Sbírky zákonů a závěrečné vysokoškolské práce všech fakult vyjma FZS a FR. Volně k dispozici je zde rovněž denní tisk (MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Pardubické noviny a Hospodářské noviny) za poslední 2 roky a především volně přístupný fond tuzemských a zahraničních odborných časopisů všech oborů kromě ošetřovatelství, medicíny a restaurátorství. Uživatelům jsou k dispozici všechny tyto časopisy za posledních 3-5 let, starší ročníky jsou uloženy v uzavřených skladech, odkud je služba na požádání přinese.

Na požádání u informačního pultu je po předložení legitimace rovněž možné zapůjčení a následné studium řady CD-ROM titulů v multimediální studovně. Jejich seznam je ve studovně volně k nahlédnutí.

Každý týden je aktualizována výstavka vybraných nových knižních přírustků Univerzitní knihovny, celý týden je ve studovně k nahlédnutí a po týdnu je zařazena do normálního fondu.

 

MEZIKNIHOVNÍ A MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS a MMVS)

- více informací zde