Samoobslužné reprografické služby

  1. Kopírování je zajištěno na samoobslužných kopírovacích strojích v prostorách knihovny pomocí systému SafeQ. Cena za každou kopii stránky je stanovena podle ceníku.
  2. Samoobslužné skenování je umožněno na skenerech umístěných v počítačové studovně v 1. poschodí (2 knižní skenery, 1 klasický skener). Služba je poskytována zdarma.
  3. Tiskové služby jsou realizovány pomocí systému SafeQ.
  4. Studenti mohou využívat tiskové a kopírovací služby jen s kreditem vloženým na konto SafeQ na studentském průkazu, který poté přiloží k terminálu SafeQ. Minimální vklad je 100 Kč. Dobíjecí místo se nachází u informačního pultu v 1. patře knihovny. Aktuální stav konta je možno zjistit na každém terminálu. Podrobný stav účtu včetně realizovaných plateb je k dispozici na http://safeq.upce.cz přihlášením přes NetID a heslo k NetID účtu. Nevyčerpaná částka z konta se vrací pouze při ukončení studia.
  5. Zaměstnanci a vyučující mohou tiskové a kopírovací služby využívat bez omezení, pouze na základě průkazu zaměstnance, který přikládají k terminálu SafeQ. Cena za tisk je účtována automaticky bezhotovostním převodem z účtu fakulty (pracoviště).
  6. Uživatelé z veřejnosti mohou tiskové a kopírovací služby využívat po předložení průkazu čtenáře, kdy výměnou obdrží čipovou kartu pro tisk či kopírování. Po ukončení tisku či kopírování předají kartu zpět službě u pultu, obdrží svůj průkaz čtenáře a cenu za využité služby zaplatí v hotovosti.
  7. Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen se řídit autorským zákonem.

 

Ceník:

Kopírování
 
1 stránka A4
2 Kč
1 stránka A3
4 Kč
Tisk
 
1 stránka A4 černobíle
2 Kč
1 stránka A4 barevně
14 Kč
1 stránka A3 černobíle
4 Kč
1 stránka A3 barevně
28 Kč
1 stránka normy ČSN (A4)
(pouze kategorie P, A, Z, E, D, S, SL a SX)
 
5 Kč