Ceník poplatků a placených služeb

Registrační poplatek pro kategorii V
           150 Kč
Jednorázové využití prezenčních fondů včetně přístupu do počítačových studoven
50 Kč/den
 
Sankční poplatky
Za upomínání
 
Smluvní pokuta za nevrácení dokumentu ve výpůjční lhůtě
              3 Kč/den
Za 1. až 3. upomínku odeslanou poštou
              20 Kč
Za 4. upomínku s doručenkou
100 Kč
Za nevyzvednutí rezervace
10 Kč
Za ztrátu dokumentu
 
Manipulační poplatek
50 Kč
+ původní cena (při ztrátě bez náhrady)
Poplatek za svázání dokumentu (při ztrátě unikátního exempláře bez pořizovací ceny)      
50 Kč
Poštovné za získání nahrazovaného exempláře pro znovuzavedení do fondu
150 Kč
Za šatní skříňky
 
Za zneužití skříňky k uložení osobních věcí mimo otevírací dobu knihovny
100 Kč
Za ztrátu klíče
250 Kč
Za ztrátu průkazu a vystavení nového (kategorie V a VK) 
50 Kč
 
Placené služby
Kopírování
 
1 stránka A4
2 Kč
1 stránka A3
4 Kč
Tisk
 
1 stránka A4 černobíle
2 Kč
1 stránka A4 barevně
14 Kč
1 stránka A3 černobíle
4 Kč
1 stránka A3 barevně
28 Kč
       1 stránka normy ČSN (A4) (pouze kategorie P, A, Z, E, D, S, SL a SX)
5 Kč
 
 
Meziknihovní služby
 
Kategorie V
skutečné náklady
Kategorie D, S, SL a SX
 
       - v rámci ČR:  
         kopie článku (1 stránka A4) 5 Kč
         kniha 50 Kč
      - zahraničí:  
        kopie článku (1 stránka A4) 10 Kč
        kniha v rámci Evropy (mimo Velké Británie) 250 Kč
        kniha v rámci Velké Británie a ostatních států 450 Kč
+ poštovné
100 Kč