Způsoby podání žádosti o MVS (MMVS)

1. E-mailem
- na adresu darina.novotna (at) upce.cz (FES, FF) nebo lenka.murckova (at) upce.cz (FChT, DFJP, FZS, FEI, FR + veřejnost)
- do e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

Žádanka o výpůjčku knihy: Žádanka o kopii článku:

Údaje o žadateli:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- kontaktní adresa
- do kdy je požadavek aktuální

Bibliografické údaje:
- autor
- název
- ISBN nebo rok vydání
- vydavatel, místo vydání

Údaje o žadateli:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- kontaktní adresa
- do kdy je požadavek aktuální

Bibliografické údaje:
- časopis (sborník)
- autor článku
- název článku
- rok, ročník, číslo
- strany od-do
- ISSN (ISBN)