Meziknihovní výpůjční služba

V případě, že požadovaný dokument (kniha, časopisecký článek apod.) není ve fondu Univerzitní knihovny nebo Krajské knihovny v Pardubicích, je možné jej obstarat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny – formou xerokopií článků z periodik nebo výpůjček publikací, přičemž výpůjční doby těchto dokumentů si stanovuje poskytující knihovna a je nutné je dodržet.  Registrovaný uživatel může požádat i o mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, pokud dokument není dostupný na území republiky.

Pro vyučující, kteří takto získané dokumenty potřebují pro vědecké a studijní účely, je MVS bezplatná. Pro studenty, doktorandy a uživatele z veřejnosti je službou placenou (poplatky – viz Knihovní řád).

Zásady MVS (MMVS)

Žádanky o MVS (MMVS)

 


 

Žádost o MVS z fondů Univerzitní knihovny UPa (formou výpůjček nebo xerokopií) lze podat prostřednictvím e-mailu na adresu: mvs (at) upce.cz.

Do e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

Žádanka o výpůjčku knihy: Žádanka o kopii článku:

Údaje o žadateli:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- kontaktní adresa
- do kdy je požadavek aktuální

Bibliografické údaje:
- autor
- název
- ISBN nebo rok vydání
- vydavatel, místo vydání

Údaje o žadateli:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- kontaktní adresa
- do kdy je požadavek aktuální

Bibliografické údaje:
- časopis (sborník)
- autor článku
- název článku
- rok, ročník, číslo
- strany od-do
- ISSN (ISBN)

 

 

 

 

Cena jedné stránky xerokopie činí 2 Kč. Ke každé zásilce účtujeme poštovné. Faktura je zasílána spolu s kopiemi na adresu žadatele. Při větší frekvenci požadavků může žadatel s knihovnou uzavřít dohodu a fakturace je potom prováděna kumulovaně, např. dvakrát ročně.